Statenleden ChristenUnie-SGP op werkbezoek

6 september 2014

Vrijdag 5 september brachten de Statenleden van de Christenunie&SGP-fractie in Zuid-Holland, vergezeld door een vertegenwoordiging van de gemeenteraadsfracties van SGP en ChristenUnie, een bezoek aan Goeree-Overflakkee. Het werkbezoek startte op de visafslag te Stellendam. Na een kijkje in de mijnzaal was het woord aan Adam Tanis van Visserijvereniging ZuidWest.

Gesproken werd over acties om de vis beter in de markt te zetten. Zo zouden productorganisaties vaker de handen ineen kunnen slaan zodat meer sturing in de markt kan plaatsvinden maar ook aan het evenement ”Week van de Goereese vis”. Een week waarin culinair en cultureel genieten van vis op Goeree-Overflakkee speciale aandacht krijgt.

Ketenaanpak
Ron de Rover, fractievoorzitter van de ChristenUnie, benadrukt dat de koppeling visserij met recreatie, toerisme, onderwijs en cultuur uitgebuit en benut moet worden.  Adam Tanis voegt hieraan toe dat de visserij ook van belang is voor de twee scheepswerven en meerdere toeleverbedrijven op de kop van het eiland. Ondersteuning van de regionale economie is een speerpunt voor de provinciale ChristenUnie-SGP fractie en de visserij (belangrijk voor de vissersdorpen Katwijk, Scheveningen en Stellendam) past hier helemaal in, aldus Chris Schaapman, fractievoorzitter van de Statenfractie ChristenUnie&SGP Zuid-Holland.

Ook brengt Adam Tanis de invoering van de aanlandingsplicht per 1 januari 2016 onder de aandacht. Alle bijvangst zal vanaf die datum niet teruggezet mogen worden maar moet mee naar de haven, waar het op dit moment nog aan de sector is hoe hiermee om te gaan. In andere landen is men al bezig om ontheffingen aan te vragen maar Nederland lijkt hier nog geen actie op te ondernemen. Ook de statenleden zouden het betreuren als vis niet terug in zee gezet mag worden hoewel een deel dit overleeft of dient tot voedsel in het eco-systeem.

Energieke regio
Vervolgens gaan de aanwezige statenleden, raadsleden en college-leden verder naar windpark Battenoert, waar zij door Monique Sweep, directeur van Deltawind, worden opgewacht. De zeven nu nog aanwezige windmolens zullen worden vervangen door vier nieuwe exemplaren die vier keer zoveel groene energie kunnen leveren.

De raadsleden blikken met elkaar terug op het gelopen besluitvormingsproces over de plaatsing van windmolens op Goeree-Overflakkee. Goeree-Overflakkee heeft ervoor gekozen de regie te houden hoe en waar de windmolens geplaatst moeten worden zodat de windopgave gerealiseerd kan worden, waar Statenlid Henk van Dieren, zijn waardering voor uitspreekt. Ook Deltawind heeft hier een actieve rol in gespeeld. Monique Sweep vertelt dat het sinds kort mogelijk is als minderjarige juniorlid te worden van de coöperatie, dit om het draagvlak te vergroten en om tegemoet te komen aan de vraag om een aandeel voor (klein-)kinderen te kunnen kopen.

20140509raadsleden

Men ziet uit naar de brede conferentie waar specialisten nieuwe technieken zullen presenteren inzake innovatieve duurzaamheid. Daan Markwat, raadslid SGP, benadrukt het belang van toekomstbestendige energieopwekking.

De raadsleden zijn echter wel teleurgesteld in de houding van het Rijk. Nadat de gemeente een positieve grondhouding in het besluitvormingsproces rondom windenergie op het eiland heeft ingenomen, vertoont het rijk een terugtrekkende beweging nu het gaat over de getijdencentrale in de Brouwersdam: “Hiervoor hebben we niet onze nek uitgestoken”. De Statenleden zeggen toe dat de provincie hierin ook als loyale partner wil optreden.

Goeree-Overflakkee als merk
Het gezelschap vertrekt vervolgens naar de Brouwersdam om in strandpaviljoen Beware Beach een lunch te genieten. Maar uiteraard wordt ook deze gelegenheid benut om Goeree-Overflakkee te presenteren. Mark Soetman, trekker van initiatief Coöperatie Buutegeweun presenteert de doelstellingen en toekomstplannen van dit nieuwe initiatief. Doel van de coöperatie is de producten van Goeree-Overflakkee op de kaart te zetten. Goeree-Overflakkee is een bekend merk maar in de rest van het land heeft het nog weinig lading, daarom deze producten, herkenbaar “geweun goed van Goeree-Overflakkee”.

De bedoeling is dat deze specifieke streekproducten vanaf oktober te koop zijn in de nieuwe markthal van Rotterdam. De verkoop in de markthal is een startpunt maar ook op het eiland zelf zullen de kwalitatief goede flakkeese producten in supermarkten en horeca aangeboden worden. Voor de markthal zijn er hoge verwachtingen, het is goed bereikbaar met openbaar vervoer en er is voldoende parkeergelegenheid. Er wordt ook een toeristisch element aan het initiatief gekoppeld, zo zal bij het product het verhaal van de leverancier verteld worden.

De Statenleden hebben kennis gemaakt met een energieke regio en duurzame initiatieven en er zijn nog voldoende mogelijkheden een stap voorwaarts te maken. Wanneer de provincie meedenkt wordt dat zeker gewaardeerd. Dat de ChristenUnie&SGP Statenleden zich proactief laat informeren getuigt de komst van de Statenfractie en zo benadrukt Servaas Stoop, Statenlid, laat dit dan ook geen eindpunt voor de contacten zijn. Hier was men het met elkaar helemaal over eens!