Begroting 2015 aangeboden aan gemeenteraad

22 oktober 2014

De programmabegroting 2015 is onlangs aan de raad aangeboden en ligt tot en met 13 november 2014 ter inzage in het gemeentehuis. U kunt deze begroting raadplegen of downloaden onder aan deze pagina of inzien via de begrotingsapp.

Beeldvormende raadsvergadering
In de raadsvergadering van 30 oktober wordt de begroting gepresenteerd in de beeldvormende fase. Hierbij geeft het college direct antwoord op de vooraf ingediende schriftelijke vragen. Hierna bestaat er voor de raadsleden de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen. De vragen die tijdens de vergadering niet direct kunnen worden beantwoord, worden binnen een week schriftelijk beantwoord.

Besluitvormende raadsvergadering
In de raadsvergadering van 13 november wordt de begroting in de oordeelsvormende en aansluitend in de besluitvormende fase behandeld. Er vinden dit jaar geen algemene beschouwingen plaats.

Bezuinigingen
Aanvullende bezuinigingen zijn onontkoombaar om te kunnen voldoen aan de eis van de provincie om de begroting vanaf 2016 structureel sluitend te krijgen. Om het tekort terug te dringen heeft het college een aantal bezuinigingsmaatregelen als voorstel opgesteld. Tijdens de genoemde vergaderingen neemt de raad ook een besluit over de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen.

Begrotingsapp
Om de Programmabegroting 2015 in app-vorm te kunnen zien moet via de Apple Appstore (opnieuw) een begrotingsapp worden gedownload (zoek op begrotingsapp). De eerst verschenen app biedt inzicht in de cyclus van 2014. De Programmabegroting 2015 is het eerste document uit de financiële beleidscyclus van 2015 en daarom opgenomen in een nieuwe app.

– 20141017 Programmabegroting 2015 (pdf)
– 20141017 Bezuinigingsplan 2015 – 2018 vs 1.0 (pdf)
– 20141017 Afgewezen bezuinigingen 2015 – 2018 (pdf)
20141030 Presentatie Programmabegroting en Bezuinigingsplan (pdf)