Gemeenteraad op werkbezoek met thema Recreatie

15 oktober 2014

Op vrijdagmiddag 10 oktober bracht een delegatie van de gemeenteraad een werkbezoek aan twee recreatieterreinen en een jachthaven op Goeree-Overflakkee. Het was de wens van zowel de gemeenteraad als de recreatieondernemers om een dergelijk werkbezoek te organiseren. Het was een informatieve middag voor de raadsleden, die tijdens het bezoek werden geflankeerd door vertegenwoordigers van de Veero (ondernemersvereniging verblijfsrecreatie).

Het werkbezoek startte bij camping De Grevelingen in Battenoord. Eigenaar J. Buijs gaf een korte introductie op het bedrijf en verzorgde een rondleiding. Vervolgens brachten de raadsleden een bezoek aan camping De Magneet in Ouddorp, waar eigenaar J. den Hollander een korte rondleiding over de camping gaf. Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan Marina Port Zélande aan de Kabbelaarsbank waar directeur C. Schot de rondleiding door de haven voor zijn rekening nam.

Leefstijlen
Tijdens de middag was er veel aandacht voor de Leisure leefstijlen. De leefstijlen geven inzicht in het gedrag en de beleving van recreanten en toeristen op basis van psychologische en sociologische kenmerken. Aan de hand van kleuren worden hierbij zeven verschillende belevingswerelden van (mogelijke) bezoekers in beeld gebracht. Op Goeree-Overflakkee is onderzoek gedaan naar het recreatieaanbod en is gekeken naar de verschillende leefstijlen die hierbij passen. Raadsleden konden deze middag met eigen ogen zien dat er op het eiland veel aanbod is voor de ‘groene leefstijl’, de mensen die houden van rust en ruimte. Voor de overige leefstijlen zijn er groeimogelijkheden. De raadsleden hebben deze middag voldoende tips en aandachtspunten mee kunnen nemen vanuit de recreatiesector.