SGP aanwezig op actiemarkt Mekkerstee

8 oktober 2014

Evenals eerdere jaren zal ook de SGP weer present zijn op de actiemarkt van de Mekkerstee. De gehele dag zullen fractieleden aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan over de keuzes die de gemeente moet maken. Voor de jongeren is er een activiteit waarmee een boekenbon is te winnen.

Wat vindt u belangrijk voor de gemeenschap? Waar moeten de belastinggelden vooral aan worden besteedt? U kunt hieraan mede richting geven door mee te doen met het begrotingsspel. Bezoekers krijgen een aantal munten waarmee men tot uiting kan laten komen welk beleidsterrein men het belangrijkste vindt. Is dat Sport, Cultuur, Leefomgeving, Zorg, Economie of Veiligheid. Tot ziens op de actiedag.