Spreek mee over de eilandvisie van GO…

30 oktober 2014

Elke organisatie heeft behoefte aan een visie, ook de gemeente Goeree-Overflakkee. Het is immers belangrijk dat iedereen dezelfde kijk op de toekomst heeft om de maatschappelijke opgaven voor ons eiland samen op te pakken. Daarom gaf de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders de opdracht om een gemeentelijke visie te realiseren. Deze ‘Eilandvisie’ beschrijft het wensbeeld voor de gemeente Goeree-Overflakkee in 2025, de bijbehorende doelen en de manieren om die doelen te behalen. Het gemeentebestuur wil graag de conceptvisie met u bespreken tijdens een bijeenkomst.

Het gemeentebestuur nodigt u uit voor een van de onderstaande bijeenkomsten:

  1. Woensdag 19 november, Zalen- en sportcomplex Dorpstienden, Dorpstienden 4 in Ouddorp
  2. Woensdag 26 november, Grutterswei, Willemstraat 14 in Oude-Tonge

De opbrengst van deze bijeenkomsten zal de gemeenteraad meenemen in haar besluitvorming bij de vaststelling van de Eilandvisie eind 2014.

Programma
Het programma voor deze avonden ziet er als volgt uit:

19.00 – 19.30 uur        Inloop
19.30 – 19.45 uur        Welkomdoor portefeuillehouder A.J. van der Vlugt
19.45 – 20.15 uur        Presentatie Eilandvisie door Luc Dietz
20.15 – 20.30 uur        Pauze
20.30 – 21.00 uur        Tafelgesprekken onder leiding van raadsleden
21.00 – 21.15 uur        Terugkoppeling tafelgesprekken
21.15 – 21.30 uur        Reactie aanwezige wethouders + vragen uit publiek
21.30 – 22.00 uur        Einde bijeenkomst en informeel samenzijn

Aanmelden
Aanmelden voor een bijeenkomst is gewenst. Dit kan via het aanmeldformulier of telefonisch via het klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14 0187.