WMO – Van recht hebben op… Naar maatwerk voor!!

22 oktober 2014

De maatschappij verandert waardoor burgers op een andere manier zorg en ondersteuning willen ontvangen: beter afgestemd op hun persoonlijke situatie en zo min mogelijk inbreuk doen op de (keuze)vrijheid. Daar komt bij dat de kosten van de zorg op termijn niet meer betaalbaar zijn op de huidige manier en dat niet iedereen deelneemt aan de samenleving.

De kabinetsvisie is dat gemeenten dichterbij de burger staan dan de rijksoverheid en dat zij hierdoor beter in staat zijn om ondersteuning te bieden en maatwerk te leveren. Daarom worden een aantal taken en bevoegdheden overgedragen aan de gemeenten per 1 januari 2015.

Bijeenkomst
SGP-Fractielid en woordvoerder WMO, de heer M. van der Boom zal op D.V. donderdag 6 november spreken voor de SGP Kiesvereniging te Goedereede over de veranderingen in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wetgeving en de decentralisaties die per 1 januari 2015 zullen ingaan. Iedereen krijgt ermee te maken. Van belang dus dat u op de hoogte bent! Vanaf 19.30 uur zal er eerst een ledenvergadering zijn. In het openbare gedeelte (vanaf 20.15 uur) is iedereen van harte welkom. Plaats: Verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’, Preekhillaan 3 te Ouddorp.