Eén in plaats van twee inwonersbijeenkomsten Eilandvisie op woensdag 26 november

15 november 2014

Elke organisatie heeft behoefte aan een visie, ook de gemeente Goeree-Overflakkee. Het is immers belangrijk dat iedereen dezelfde kijk op de toekomst heeft om de maatschappelijke opgaven voor ons eiland samen op te pakken. Daarom gaf de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders de opdracht om een gemeentelijke visie te realiseren. Deze ‘Eilandvisie’ beschrijft het wensbeeld voor de gemeente Goeree-Overflakkee in 2025, de bijbehorende doelen en de manieren om die doelen te behalen. 

In de eerste uitnodiging stonden twee bijeenkomsten gepland op woensdag 19 november en woensdag 26 november. In verband met het geringe aantal aanmeldingen zijn de twee bijeenkomsten samengevoegd tot één bijeenkomst in Middelharnis. De bijeenkomst op 19 november komt daarmee te vervallen. Het gemeentebestuur wil graag de conceptvisie met u bespreken en nodigt u uit voor een bijeenkomst op:

Woensdag 26 november, Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis

De opbrengst van deze bijeenkomst neemt de gemeenteraad mee in haar besluitvorming bij de vaststelling van de Eilandvisie eind 2014.

Programma
Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

19.00 – 19.30 uur   Inloop
19.30 – 19.45 uur   Welkomstwoord door portefeuillehouder Arend-Jan van der Vlugt
19.45 – 20.15 uur   Presentatie Eilandvisie door Luc Dietz, Dietz Communicatie
20.15 – 20.30 uur   Pauze
20.30 – 21.00 uur   Tafelgesprekken onder leiding van raadsleden
21.00 – 21.15 uur   Terugkoppeling tafelgesprekken
21.15 – 21.30 uur   Reactie aanwezige wethouders en vragen uit publiek
21.30 – 22.00 uur   Einde bijeenkomst en informeel samenzijn

Aanmelden
Aanmelden voor de bijeenkomst is gewenst. Dit kan via het aanmeldformulier Eilandvisie of telefonisch via het klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14 0187.