Gemeente is winterklaar

7 november 2014

Het winterseizoen is voor de gemeentelijke buitendienst weer begonnen. De zoutvoorraad is aangevuld en de strooiwagens staan klaar om de  gladheid te bestrijden. Van 1 november 2014 tot en met 31 maart 2015 staat de gemeente vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week paraat voor begaanbare en veilige wegen.

In de wintermaanden kan gladheid gevaarlijke situaties opleveren en voor de nodige overlast zorgen. Een gemeente is wegbeheerder en moet zorgen voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen die in haar beheer zijn. De gladheidbestrijding is daarom een belangrijke taak van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Strooiroutes
In de gemeente Goeree-Overflakkee hebben de zogenaamde hoofdroutes prioriteit tijdens het strooien. De hoofdroutes zijn de wegen die het meest worden bereden. Als uitgangspunt hierbij geldt dat een inwoner van de gemeente binnen een afstand van 750 meter een gestrooid weggedeelte kan bereiken.

Bij algehele gladheid door sneeuw of ijzel wordt de gladheid op de routes van het openbaar vervoer, de op- en afritten van de dijk, de doorgaande ontsluitingswegen wegen binnen de wijken en enkele wegen van het waterschap gelijktijdig bestreden door strooiwagens. Ook wordt op de doorgaande fietspaden gestrooid.

Op de overige wegen vindt gladheidsbestrijding alleen plaats als de hoofdroutes ijs- en sneeuwvrij zijn, er mensen beschikbaar zijn en het past binnen de diensturen. Dit in verband met werkzaamheden van de afdeling die altijd moeten doorgaan. In principe werkt de buitendienst de strooiroutes volgens een vaste volgorde af. Zij wijken hiervan af als er meldingen zijn over extra  gevaarlijke situaties. Deze plaatsen worden met voorrang behandeld.

Niet alle wegen
Niet alle wegen worden gestrooid. Strooien heeft namelijk alleen zin als er voldoende verkeer rijdt om het zout in te rijden. Wegen die het meest worden bereden hebben daarom prioriteit. Ook behandelt de gemeente geen voetpaden. Iedere inwoner wordt gevraagd zelf het gedeelte van het voetpad voor zijn of haar woning schoon te houden.

Pas op: glad!
Ondanks de gladheidbestrijding blijft het in de wintermaanden altijd oppassen geblazen op de wegen. Niet alle wegen kunnen op hetzelfde moment worden gestrooid. Het duurt een paar uur voordat alle doorgaande wegen zijn gestrooid. De gemeente doet daarom een dringend beroep op weggebruikers om tijdens de wintermaanden goed op de weersomstandigheden en verkeersinformatie te letten. Pas daar altijd de rijstijl en snelheid op aan.

Meer informatieMeer i
nformatie over de gladheidsbestrijding van de gemeente is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl; onder het kopje ‘Inwoner’, ‘Veiligheid’ en dan ‘Gladheidsbestrijding’ Hier zijn ook de strooiroutes per dorpskern te vinden.