Hendrik Herweijer – kandidaat Statenlid SGP ZUid-Holland

8 november 2014

In het laatst verschenen Ledenmagazine van SGP Goeree-Overflakkee is een interview opgenomen met kandidaat Statenlid: Hendrik Herweijer. Hendrik is 27 jaar, woont in Dirksland en was destijds het jongste raadslid voor de SGP. Momenteel is hij steunfractielid van de SGP op Goeree-Overflakkee en redactielid van het Ledenmagazine: SGP NIEUWS. De redactie voelde hem aan de tand…

 

Om te beginnen een makkelijke vraag: wie ben je eigenlijk?
‘Zou dat niet juist de lastigste vraag zijn? Ik ben 27 jaar geleden geboren in Klaaswaal. Na een maand of zeven is m’n wieg verplaatst naar Dirksland, alwaar ik nog steeds woon. Na het doorlopen van de basisschool en de middelbare school, heb ik Rechtsgeleerdheid gestudeerd in Rotterdam. Sinds 2009 werk ik als jurist bij de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Van maart 2010 tot en met december 2012 was ik raadslid in de voormalige gemeente Dirksland’.

 

Nu zoek je het hogerop: niet de gemeenteraad, maar Provinciale Staten?
‘Nou, zo moet je dat echt niet zien… Net als toen in 2009 werd gevraagd of ik kandidaat wilde zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen, was ik erg verbaasd toen kort voor de zomer werd gevraagd of ik een plaats zou willen innemen op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten. Behalve dat geen haar op mijn hoofd er op dat moment al aan dacht dat er volgend jaar maart weer verkiezingen zijn, kwam het niet in me op dat ik daarbij een rol zou kunnen spelen…’

Stel dat je Statenlid wordt, is er dan iets wat je als eerste zou willen veranderen?
‘Je hoort mij niet zeggen dat de huidige Statenleden het niet goed doen en dat ik het graag helemaal anders zou willen doen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er wel dingen zijn die ik belangrijk vind en waar ik aandacht voor zou willen vragen. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk dat de provincie goede contacten met gemeenten en andere overheden onderhoudt’.

 

Waar is dat dan voor nodig?
‘De bevoegdheden van de provincie ten aanzien van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening zijn nauw verwant met de bevoegdheden van gemeenten. Het is daarom niet goed dat alleen in het provinciehuis bedacht wordt op welke manier de bevoegdheden kunnen worden gebruikt. In plaats daarvan moet de provincie er alles aan doen om op de hoogte te zijn van wat er leeft in de gemeenten op haar grondgebied. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan, met zo’n 65 gemeenten, variërend van Zoeterwoude met net 8.000 inwoners tot Rotterdam met ruim 600.000 inwoners…’

Zien we je nog in de campagne?
‘De kandidaten die boven mij op de lijst staan, spelen uiteraard een veel grotere rol in de verkiezingscampagne. Je zult in elk geval geen posters tegenkomen waar een grote foto van mij op staat. En dat vind ik niet erg, eerlijk gezegd… Maar uiteraard zal ik, meer nog dan anders, proberen om zoveel mogelijk mensen ervan te overtuigen dat de SGP hun stem waard is’.

 

Ten slotte: waarom moeten lezers in maart (uiteraard op de SGP) gaan stemmen?
‘Allereerst: om te laten zien dat ze niet onverschillig staan tegenover de overheid, óók niet tegenover de provinciale overheid. Het is ook hún overheid.
Ten tweede: eigenlijk is een stem voor Provinciale Staten ook een beetje een stem voor de Eerste Kamer, aangezien de Eerste Kamerleden door de Statenleden worden gekozen.
Ten derde: de SGP belijdt dat ook de overheid ten diepste geroepen is om God te dienen en Zijn geboden te houden. U mag daarom van SGP’ers verwachten dat zij dat keer op keer op gepaste wijze naar voren proberen te brengen. In diepe afhankelijkheid van de hulp en de leiding van de Heere!’

– 20141108 nr 7. Hendrik Herweijer (SGP Ledenmagazine GO) (pdf)