Start Compenserende Maatregelen Kierbesluit

21 november 2014

Op donderdag 20 november heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de officiële starthandeling verricht voor de Compenserende Maatregelen van het Kierbesluit.

De komende vier jaar voeren waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat diverse projecten uit om de zoetwatervoorziening voor de sloten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee en het drinkwater voor Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland zeker te stellen. In 2018 kunnen de Haringvlietsluizen op een kier om daarmee de internationale vismigratie te stimuleren.

Met het in de grond leggen van een betonnen duikerdeel verrichtte de minister de aftrap van het eerste werk in uitvoering. Op dit duikerdeel staan handtekeningen van de minister en vertegenwoordigers van de drie samenwerkingspartners. Het eerste werk vindt plaats aan de Onderlangs in de gemeente Hellevoetsluis.

Minister Schultz heeft vertrouwen in de partijen en de uitvoering van de Compenserende Maatregelen: ”We mogen de Haringvlietsluizen ‘de grootste waterkraan van Nederland’ noemen. Dankzij de sluizen wordt het water van onze rivieren afgevoerd naar zee. Eerst via de Nieuwe Waterweg en als het nodig is ook via het Haringvliet. Met het Kierbesluit herstellen we een oude functie van het Haringvliet in ere: die van vissnelweg van de Noordzee naar Europese binnenwateren.”

Dijkgraaf Jan Geluk van waterschap Hollandse Delta is blij met de erkenning van het belang van zoet water en het vertrouwen van de minister: “We hebben met alle partijen hard gewerkt aan een voorstel voor de maatregelen die toekomstbestendig zijn en die gesteund worden door de samenwerkingspartners, grondeigenaren, agrariërs en inwoners in ons gebied.”

Annette Ottolini, algemeen directeur van Evides Waterbedrijf, kan zich volledig vinden in de uitspraken van de minister en de dijkgraaf om daaraan toe te voegen, “De compenserende maatregelen zijn een goed voorbeeld dat de regering erkent dat drinkwater van nationaal belang is. Dankzij de goede en nauwe samenwerking met de partners en stakeholders kan Evides een betrouwbare drinkwatervoorziening blijven garanderen.” De samenwerking tussen de projectpartners blijkt ook in de communicatie met de buitenwereld. Organisaties, grondeigenaren en andere belanghebbenden worden waar mogelijk gezamenlijk benaderd.