Betrokken inwoners denken mee over Eilandvisie

8 december 2014

De serie bijeenkomsten over de Eilandvisie Goeree-Overflakkee is in bestuurscentrum Het Rondeel met een bevlogen inwonersbijeenkomst afgesloten. De aanwezige inwoners toonden tijdens de avond hun betrokkenheid bij het eiland. Ook lieten zij blijken zich graag in te willen zetten bij de verdere invulling en uitvoering van de Eilandvisie in de toekomst.

Meedenken
De inwoners hadden zich aangemeld bij de gemeenteraad om mee te denken over de inhoud van de Eilandvisie. De visie is in concept gereed en werd tijdens de bijeenkomst toegelicht. Daarna werd in groepen onder leiding van raadsleden gesproken over de inhoud van de visie en de kansen en mogelijkheden die deze biedt.

Eilandvisie
In de visie staan zes strategische kernthema’s centraal: Eilanditeit, Maatschappelijke balans, Kwaliteit, Duurzaamheid, Innovatie en Verbindingen. De conceptvisie is in te zien via de website van de gemeente: www.goeree-overflakkee.nl.

Inbreng
In de terugkoppeling van de groepen, kwamen uiteenlopende aandachtspunten voor de Eilandvisie naar voren. Zaken als goede verbindingen, (hbo)onderwijs op het eiland, de eigen inwoners behouden, trots uitdragen en de bekendheid van het eiland vergroten werden bijvoorbeeld genoemd.

Vervolg
De Eilandvisie Goeree-Overflakkee zal met de inbreng uit de bijeenkomsten worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Na instemming van de gemeenteraad kan aan de invulling en uitvoering van de Eilandvisie vorm worden gegeven. En dat dus met hulp van betrokken inwoners!

Vragen?
Heeft u vragen over de Eilandvisie Goeree-Overflakkee? Dan kunt u contact opnemen met Moniek Bakelaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente (14 0187) of door een e-mail te sturen aan m.bakelaar@goeree-overflakkee.nl.