Extra geld voor Restauratie Hervormde Kerk in Sommelsdijk

12 december 2014

Dankzij een initiatief van de Statenfractie van ChristenUnie&SGP hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland op 10 december besloten € 922.160 extra beschikbaar te stellen voor de restauratie van 12 monumenten, waaronder de toren van de Hervormde Kerk van Sommelsdijk. Door een extra bijdrage van € 50.749 kan de restauratie worden uitgevoerd.

Dankzij een initiatief van de Statenfractie van ChristenUnie&SGP hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland op 10 december besloten € 922.160 extra beschikbaar te stellen voor de restauratie van 12 monumenten, waaronder de toren van de Hervormde Kerk van Sommelsdijk.

Tijdens de vorige Statenvergadering in november was al een motie van ChristenUnie&SGP aangenomen waarin aan Gedeputeerde Staten werd gevraagd een voorstel op te stellen voor december. De reden hiervoor was dat een aantal projecten dat volledig voldeed aan de criteria niet kon worden uitgevoerd omdat  het beschikbare budget onvoldoende was.
Met het laatste besluit wordt mogelijk gemaakt dat ook de 12 projecten alsnog kunnen worden uitgevoerd.