Oud- en nieuwspecial

31 december 2014

In een speciale bijdrage laat waarnemend burgemeester Lokker weten welke zaken van belang zijn rondom de oud- en nieuwviering 2014/2015. ‘Laten we er samen een plezierige en gezellige avond van maken. Mede namens het gemeentebestuur, wens ik u een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2015 toe’, aldus burgemeester Lokker.

Het jaar 2014 is weer bijna voorbij en een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen staat ons te wachten. Deze tijd brengt voor velen onder ons gezelligheid met zich mee, maar er zijn ook mensen die eenzaam zijn en juist deze tijd als een moeilijke periode ervaren.  Laten we hen vooral niet vergeten en hen bijstaan, wanneer dat maar mogelijk is. Het nieuwe jaar is voor de gemeente ook een spannend jaar vanwege de nieuwe zorgzaken die zij krijgt. Gemeente en inwoners zullen samen de schouders eronder moeten zetten om alles succesvol te laten verlopen.

Ook de jaarwisseling staat voor de deur. Een ieder geeft hieraan zijn of haar eigen  invulling. Ik wil u vragen om respectvol met elkaar en elkaars gebruiken om te gaan.

De afgelopen periode is er bij de gemeente Goeree-Overflakkee, in samenwerking met de politie en brandweer, gewerkt aan de voorbereidingen voor de oud- en nieuwviering.  Gezamenlijk nemen wij maatregelen om de jaarwisseling zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen. Uw hulp kunnen wij daarbij goed gebruiken. Daarover leest u meer in deze nieuwsbrief. Naast praktische informatie ziet u in één oogopslag belangrijke telefoonnummers die u kunt bellen bij gevaarlijke situaties, bij waarneming van iets verdachts of als u vragen heeft.

Laten we er samen een plezierige en gezellige avond van maken. Mede namens het gemeentebestuur, wens ik u een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2015 toe!

Jan Pieter Lokker,
Waarnemend burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee


Informatierubrieken

Melden vuurwerkoverlast

Heeft u klachten over (zwaar) vuurwerk, ‘illegaal’ vuurwerk of het te vroeg afsteken van vuurwerk? Dan kunt u dit melden bij:

Ophaaldagen afval gewijzigd

De ophaaldagen van afval zijn in een aantal dorpen vanwege de feestdagen gewijzigd: De data die afwijken van de normale dagen, staan hieronder vermeld.

Lees verder

Geen kunststof- en textielinzameling tussen kerst en oud & nieuw

Om brandstichting te voorkomen, zijn op maandag 30 december alle oranje containers voor kunststofverpakkingen verwijderd. De containers worden op 2 januari 2015 terug geplaatst. Wij vragen u om in deze periode het kunststof verpakkingsmateriaal thuis te bewaren en pas na de feestdagen in te leveren. Om te voorkomen dat containers op 2 januari overvol raken, vragen we u het kunststof afval verspreid over de eerste dagen van het nieuwe jaar in te leveren.

Tijdelijke afsluiting en verwijdering afvalbakken

Om grote kostenposten door vandalisme te voorkomen, zijn in de gehele gemeente afvalbakken afgesloten of indien nodig verwijderd in de periode van maandag 29 december 2014 tot maandag 5 januari 2015.

Jacht- en buitenhaven Middelharnis gesloten

Op 1 januari 2015 zijn de jacht- en buitenhaven in Middelharnis gesloten. Op deze dag is er geen havenmeester aanwezig in de havens en kunnen pleziervaartuigen niet afmeren.

Sluit bouw- en bedrijventerreinen goed af

Rond de jaarwisseling is het extra belangrijk om bouw- en bedrijfsterreinen goed af te sluiten. Dit voorkomt vandalisme en brandstichting. Voer brandbare materialen zoals autobanden tijdelijk af of sla deze op in goed afgesloten stalen containers en laat afvalcontainers niet buiten staan.

Lees verder

Houdt u een oogje in het zeil?

Ziet u iets verdachts? Heeft u iemand in uw omgeving die in het bezit is van (zwaar) illegaal vuurwerk? Of kent u iemand die het nodig vond om een bushokje te vernielen? Meld dit dan bij de politie.

Lees verder

Wijziging toegestane tijd afsteken vuurwerk

In het hele land zijn de afsteektijden voor vuurwerk vanaf de komende jaarwisseling verkort.

Lees verder

Horeca/feesten op het eiland!

De horeca in onze gemeente kan tijdens de komende jaarwisseling gewoon open zijn. Daarnaast worden in onze gemeente op verschillende plaatsen feesten georganiseerd, hieronder een overzicht:

Lees verder

Stooklocaties

Het is verboden om op straat een vreugdevuur aan te maken, ook tijdens Oud en Nieuw. Om inwoners de gelegenheid te geven om gezellig rondom een vuur gelukwensen uit te wisselen, wordt door de gemeente op diverse locaties vergunning verleend voor het aanleggen van een vreugdevuur. De vergunning geldt tijdens de komende jaarwisseling van  31 december 2014 van 22.00 uur tot 1 januari 2015 06.00 uur voor ondergenoemde locaties, waar onder toezicht schoon brandbaar materiaal wordt gestookt.

Lees verder

Meld rommel op straat

Rond de jaarwisseling worden brandgevaarlijke situaties extra snel aangepakt. De gemeente zorgt voor een snelle verwijdering van rondslingerende materialen zoals planken en autobanden. Ook u kunt meehelpen de straten schoon te houden. Zorg dat er geen extra rommel op straat belandt. En ruim losliggend tuin(materiaal) rondom uw woning tijdig op.

Ziet u brandbaar afval of materiaal op straat liggen? Meld dit dan bij de gemeente. Dit kan via het calamiteitennummer (0187) 47 53 35.

Lees verder

Schade kan worden verhaald

Is er ondanks alle maatregelen toch sprake van schade? Doe aangifte van incidenten en geef waar mogelijk is aan wie de daders zijn. Schade kan namelijk verhaald worden op daders, maar hiervoor is uw aangifte van groot belang.

Lees verder

Kerstboom is geld waard

Uw kerstboom is geld waard! Aan het begin van het nieuwe jaar heeft de kerstboom zijn dienst bewezen. Jeugd kan een aardig zakcentje bijverdienen door kerstbomen op te halen en in te leveren. Voor iedere ingeleverde kerstboom ontvangen zij € 0,50. Het aantal kerstbomen is niet aan een maximum gebonden.

Lees verder

Nieuwjaarsreceptie

Op dinsdagavond 6 januari 2015 vindt onze nieuwjaarsreceptie in Ouddorp plaats. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn de waarnemend burgemeester, de secretaris, de wethouders en de raadsleden aanwezig. De bijeenkomst vindt plaats in Zalen- en sportcomplex Dorpstienden, Dorpstienden 4 in Ouddorp.

Lees verder

Vuurwerkteam DCMR op pad

De DCMR Milieudienst Rijnmond controleert gedurende het jaar met een speciaal vuurwerkteam hoe het is gesteld met de veiligheid van vuurwerkverkooppunten. Hierbij wordt onder andere de werking van sprinklerinstallaties gecontroleerd.

Lees verder

Openingstijden gemeentehuis en milieustraten rondom feestdagen

Rondom de feestdagen gelden afwijkende openingstijden voor het gemeentehuis en de milieustraten.

Lees verder