SGPJ bijeenkomst over decentralisatie zorg

3 december 2014

Op vrijdag 12 december 2014 organiseert SGP-jongeren Flakkee een avond over de veranderingen in de zorg. Verschillende betrokken instanties, zoals de gemeente, uraMare en Buurtzorg, zullen vertegenwoordigd zijn. De avond is in het  kerkgebouw an de Gereformeerde Gemeente te Dirksland.

Het zal u niet voorbijgegaan zijn dat er heel wat gaat veranderen in de zorg. Een aantal zorgtaken wordt van de ‘landelijke overheid’ overgeheveld naar de gemeenten. Dit roept vragen op. Zijn de betrokken organisaties klaar voor de veranderingen? Is er geld genoeg om de taken goed uit te voeren? Komt de zorg straks bij échte hulpbehoevenden terecht? Wethouder De Jong zal namens de gemeente op deze – en andere – vragen ingaan. Verder zal de heer Driesse aanwezig zijn namens CuraMare. Buurtzorg zal vertegenwoordigd worden door mevrouw Roosjen en mevrouw Van Seters.

Nadat zij een en ander naar voren hebben gebracht is er volop gelegenheid voor vragen en discussie. Het adres van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente is: Mozartsingel 2. De avond wordt geopend om 19:45 uur (inloop vanaf 19:30 uur). Van jong tot oud, lid of niet-lid: iedereen is van harte welkom! Meer informatie is te vinden op www.sgpjflakkee.nl.