Waterketen: Slim, betaalbaar en robuust

17 december 2014

Woensdag 10 december publiceerde de onafhankelijke visitatiecommissie Waterketen, onder leiding van mevrouw Peijs, haar eindrapport. De conclusie is dat door de betere samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven er grote besparingen worden behaald vanaf 2020.

De gevraagde landelijke besparing van 450 miljoen (riolering, zuivering en drinkwater) vanaf 2020 wordt bijna gehaald. Daardoor blijven de kosten voor drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering ook in de toekomst binnen de perken. Dat concludeert Karla Peijs, voorzitter van de Visitatiecommissie Waterketen.

Ook waterschap Hollandse Delta en de gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden dragen hieraan bij. Zij herkennen zich grotendeels in de gerapporteerde feiten van de commissie. De zes regio’s binnen WSHD zijn over het algemeen positief beoordeeld, de conclusie van de commissie is dat het voorzieningsgebied van WSHD op koers ligt en met de gestelde ambities de doelstellingen uit het Bestuursakkoord waterketen gaat halen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de positieve ontwikkelingen de regio’s Voorne-Putten en de Hoeksche Waard. De verwachting is dat door de samenwerking in deze regio’s meer dan 20% op de kosten in 2020 wordt bespaard. De regio Goeree-Overflakkee heeft een positieve beoordeling ontvangen van de commissie. Hiermee is de eerder gerapporteerde achterstand ingelopen.

In 2017 zal een nieuwe rapportage verschijnen over de bereikte resultaten.

Meer informatie: