Wethouder De Jong houdt spreekuur

5 december 2014

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor veel taken op het gebied van (jeugd)zorg,  zorg aan langdurig zieken en ouderen, werk en inkomen en welzijn. Een deel van deze taken hebben gemeenten nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. Wethouder Gerrit de Jong houdt viermaal een spreekuur waar iedereen met vragen over wat de veranderingen voor hen persoonlijk betekenen, terecht kan.

De spreekuren worden gehouden in vergaderruimte B 0.03, tegenover de ontvangstbalie in de hal van het gemeentehuis. De spreekuren zijn gepland op:

  • Vrijdag 19 december:            10.00 – 11.00 uur
  • Zaterdag 20 december:         10.00 – 11.00 uur
  • Donderdag 8 januari:            19.00 – 20.00 uur
  • Vrijdag 16 januari:                 13.00 – 14.00 uur

Naast wethouder De Jong is ook mevrouw Van Prooijen hierbij aanwezig. Zij is gezinsregisseur voor het Sociaal Domein. Inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee kunnen tijdens het spreekuur vragen stellen over onder meer de jeugdzorg, de wijziging van AWBZ naar Wmo, de participatiewet, re-integratie, Wmo-voorzieningen, WWB-voorzieningen, schuldhulpverlening, (preventieve) jeugdhulpvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen, Wsw-voorzieningen, etc.

Afhankelijk van het aantal mensen dat het spreekuur bezoekt duurt het gesprek maximaal 10 minuten. U kunt wachten aan de leestafel, waar koffie en thee gereed staat. Vooraf aanmelden voor het spreekuur is niet nodig. Indien uw vraag niet direct beantwoord kan worden, worden uw gegevens genoteerd zodat binnen een met u afgesproken tijd contact kan worden opgenomen.

Gemeentelijk meldpunt
Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente één centraal meldpunt voor alle meldingen, vragen en signalen op het gebied van wonen, werk, zorg, ondersteuning en jeugd. Het meldpunt bereikt u via telefoonnummer 14 0187 of via het e-mailadres info@ggo.nl.