Wsw-medewerkers gemeente knappen afvalcontainers op

31 december 2014

Wsw-medewerkers van Webego hebben de metalen inzamelcontainers voor de inzameling van kunststofverpakkingen opgeknapt. Onlangs werd de zeventigste container opnieuw geschilderd en van stickers voorzien, waarmee het project – dat een voorbeeld is van social return on investment (SROI) – is afgerond.

Op diverse locaties binnen de gemeente staan bovengrondse metalen inzamelcontainers voor de inzameling van de kunststofverpakkingen. Deze metalen containers zijn in oktober 2009 geplaatst en waren inmiddels aan een opknapbeurt toe.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de firma Bronij B.V. uit Heinenoord de opdracht gegeven om de containers op te knappen. Er is voor gekozen om,  bij wijze van proefproject, met Webego samen te werken met het doel om social return te behalen.

Het vervoer is door de firma Bronij verzorgt en het opknappen van de containers door medewerkers van de sociale werkvoorziening Webego. Zij hebben de containers schoongemaakt, opnieuw geschilderd, een technische aanpassing aan de inwerpkleppen gedaan (zodat er minder geluidsoverlast is) en de containers opnieuw van stickers voorzien.

De firma Bronij heeft toegezegd bij een goede samenwerking meer opdrachten bij Webego te willen onderbrengen. Dit kunnen ook opdrachten van andere gemeenten zijn.