Rechtbank oordeelde over Skatevoorziening Rubensplein

17 januari 2015

De rechtbank heeft op 2 oktober 2014 opnieuw uitspraak gedaan over de skatevoorziening aan het Rubensplein in Middelharnis. De rechter heeft de eerder genomen besluiten van de gemeente Goeree-Overflakkee vernietigd en de ingediende beroepen gegrond verklaard. De gemeente heeft de opdracht gekregen een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen, met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank.

Na vragen van VKGO en een betrokken jongere stelde SGP-fractievoorzitter van Dam dat de communicatie met jongeren beter had gekund. Feit ligt er dat de gemeente nu gedwongen wordt om maatregelen te nemen. Eerder sprak de gemeenteraad zich uit over het behoud van de skatevoorziening aan het Rubensplein.

Eerdere besluitvorming van de gemeente om de skatevoorziening op het Rubensplein te ‘legaliseren’, is in 2013 vernietigd. Bij de nieuwe poging tot behoud van de skatevoorziening op de bestaande locatie, heeft de rechtbank op 2 oktober 2014 de gemeente opnieuw in het ongelijk gesteld. Het college van burgemeester en wethouders ziet onvoldoende gronden om opnieuw tot een beslissing te komen, die kan leiden tot het behoud van de skatevoorziening op de huidige locatie op het Rubensplein. Om die reden heeft het college besloten om niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank en de skatevoorziening voor 1 mei 2015 te verwijderen.

 

Alternatieve locatie
Het college hecht nog steeds veel waarde aan het behoud van de skatevoorziening voor de skaters op Goeree-Overflakkee en heeft daarom toegezegd de skatevoorziening op een andere locatie te herplaatsen. De gemeente gaat in samenspraak met de gebruikers van de skatevoorziening op zoek naar een andere geschikte locatie. Zij kunnen hiervoor ideeën indienen bij het Jongerenwerk Goeree-Overflakkee via rubensplein@zijngo.nl. Het Jongerenwerk, de gebruikers van de skatevoorziening en de gemeente beoordelen vervolgens gezamenlijk de alternatieven op geschiktheid. Hiervoor wordt op korte termijn een bijeenkomst georganiseerd.

 

Rubensplein
De gemeente vindt het belangrijk dat het Rubensplein intact blijft als speelplein. Samen met omwonenden van het plein gaat zij van gedachten wisselen over de nieuwe invulling van de vrijgekomen ruimte, met als doel om de speelwaarde van het Rubensplein te behouden.