SGP Zuid-Holland presenteert verkiezingsprogramma 2015-2019

12 januari 2015

Samen voor Zuid-Holland”. Onder deze titel presenteert de SGP Zuid-Holland haar verkiezingsprogramma 2015-2019. In het programma ligt het accent op samenwerking van de provincie met andere overheden en maatschappelijke organisaties en instellingen. Op alle provinciale beleidsterreinen worden concrete voorstellen gedaan.

Zo wil de SGP dat het ruimtelijk beleid samen met overheden en andere belanghebbenden gericht is op een mooi Zuid-Holland. De ruimte is schaars en daarom moet de openheid van het landelijk gebied worden beschermd. De SGP maakt heldere keuzes, zoals bijvoorbeeld in Valkenburg en Zuidplas. Lijsttrekker Servaas Stoop: “De SGP wil een geloofwaardig milieubeleid dat wordt consequent wordt gehandhaafd. Samen voor een duurzaam Zuid-Holland!” De provinciale organisatie heeft een voorbeeldfunctie bij duurzaamheid.

Vitaal platteland
Een vitaal platteland bestaat uit agrarische gronden en uit unieke natuurgebieden. Enerzijds wil de SGP ruimte voor een gezonde agrarische bedrijfsvoering, anderzijds moet de natuur meer beleefbaar gemaakt worden. De SGP pleit voor een verbinding tussen beheer van natuur en agrarische gronden.

Bereikbaarheid
De SGP wil een bereikbare provincie. Zowel moet een goed stelsel van provinciale wegen als met een doelmatig en dekkend netwerk van openbaar vervoer. De SGP wil meer geld uittrekken voor het oplossen van onveilige knelpunten. Een innovatieve regionale economie  is essentieel voor groei van de werkgelegenheid. Servaas Stoop: “Samen met onderwijs- en kennisinstellingen kan de provincie zorgen voor een bedrijvig Zuid-Holland.”

lesbrieven
De SGP vind het cultureel erfgoed van boerderijen, kerken, landgoederen en molens beschermwaardig. Statenlid Henk van Dieren: “Dit erfgoed is beeldbepalend voor het veelzijdige Zuid-Hollandse landschap. Onze cultuurhistorie moet ook aan jongeren doorgegeven worden. Daarom pleit de SGP voor lesbrieven over de geschiedenis van de provincie.”

 20141213 Verkiezingsprogramma 2015-2019.pdf