Boa’s in nieuw uniform

24 februari 2015

Bij de gemeente Goeree-Overflakkee zijn meerdere Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) in dienst. Onlangs heeft een aantal Boa’s het nieuwe landelijke uniform gekregen.

Nieuw uniform
Na de aanschaf van twee dienstauto’s in 2013, hebben de Boa’s onlangs het nieuwe landelijke uniform gekregen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft namelijk besloten dat alle Boa’s eenzelfde uitstraling moeten hebben. Dit betekent dat alle Boa’s in Nederland hetzelfde uniform gaan dragen. Dankzij dit nieuwe uniform, is een Boa als zodanig beter herkenbaar voor hulpdiensten en burger.

Taken
De Boa’s leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de lokale samenleving. De taken bestaan onder andere uit het toezicht houden op gemeentelijke regels, verkeersregels en evenementen. Ook hebben de Boa’s nauw contact met de jeugd op straat. Boa’s pakken overtredingen aan die overlast kunnen veroorzaken en treden op bij hinder op de openbare weg. Daarnaast houden de Boa’s in de gaten of het parkeerbeleid en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente wordt nageleefd. Hiermee wordt de leefbaarheid en veiligheid op straat vergroot in samenwerking met de burger. Boa’s en politie vullen elkaar aan en werken zoveel mogelijk samen.

Bevoegdheden
Een Boa heeft de bevoegdheid om handhavend op te treden en een proces-verbaal uit te schrijven, waarna een strafrechtelijk traject (boete of transactie) wordt gestart. Een Boa beschikt ook over een aantal politiebevoegdheden. Hij mag overtreders staande houden en eventueel aanhouden bij bepaalde feiten, zoals niet willen identificeren, willen vluchten of agressief gedrag op de openbare weg.