Gemeenteraad Goeree-Overflakkee stemt unaniem in met toekomstvisie eiland

20 februari 2015

Tijdens de raadsvergadering van 12 februari jongstleden is de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee unaniem akkoord gegaan met de toekomstvisie voor de gemeente, de Eilandvisie. Hiermee beschikt de gemeente over een heldere langetermijnvisie waar iedereen zich op kan richten en die de kaders biedt voor de besluitvorming van de gemeente.

Met deze visie kunnen de maatschappelijke opgaven waar het eiland voor staat, samen worden opgepakt. De inwoners van Goeree-Overflakkee worden hierbij vanzelfsprekend betrokken. Dit is ook gebeurd bij de ontwikkeling van deze nieuwe visie, waar de bewoners en de stakeholders tijdens twee bijeenkomsten hebben meegedacht over de toekomst van het eiland. De Eilandvisie is samengevat in een animatie die via http://www.goeree-overflakkee.nl/eilandvisie/animatiefilm is te zien. Er is ook een digitale versie van de Eilandvisie gemaakt: http://www.goeree-overflakkee.nl/eilandvisie/magazine

De Eilandvisie
Centraal in de visie, staan behoud en versterking van de leefbaarheid en van de identiteit van het eiland, de eilanditeit. Nu al worden eigenheid, traditie en identiteit van het eiland succesvol gecombineerd met duurzaamheid, innovatie en het leggen van verbindingen. De Eilandvisie versterkt en concretiseert deze ontwikkelingen, waarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van het eiland. De focus ligt op de zelfvoorzienendheid van het eiland, waarbij de strategische ligging tussen Rotterdam en Antwerpen goed wordt benut.

Koploper in duurzame energie
De visie schetst Goeree-Overflakkee als eiland van rust en ruimte waar mensen naar volle tevredenheid wonen, werken en recreëren. Weg van de hectiek van de stad, dichtbij alle stedelijke voorzieningen. Innovatie in visserij, landbouw, recreatie en zorg staan centraal. Onderwijs op hoog niveau en brede zorg bieden werk en kansen op maatschappelijke participatie. Goeree-Overflakkee wil koploper zijn in duurzame energiewinning en besparing.

Zes strategische kernthema’s
Vanuit de visie zijn zes strategische kernthema’s geformuleerd als de leidraad voor de toekomst:

  1. De eilanditeit, het behoud van de unieke identiteit van het eiland.
  2. De maatschappelijke balans, de versterking van de sociaaleconomische vitaliteit en het behoud van een voldoende zorg- en voorzieningenniveau.
  3. De kwaliteit, van leven en van groei.
  4. Duurzaamheid, Goeree-Overflakkee kan en wil het meest duurzame eiland worden.
  5. Innovatie, de vestigingsvoorwaarde voor bedrijven en onderwijs en dus als bron voor werkgelegenheid.
  6. Verbindingen, de versterking daarvan op het eiland en met de metropolen Rotterdam en Antwerpen, zowel sociaal, fysiek als digitaal. Deze thema’s hebben elk een toetsvraag.

Deze kernthema’s fungeren als zeef voor alle beleidsplannen,  beleidsvoornemens en initiatieven, zodat  toekomstige plannen altijd binnen de Eilandvisie vallen.

“Groot draagvlak de beste basis voor de volgende stappen”
Arend-Jan van der Vlugt, de verantwoordelijk wethouder Innovatie, Duurzaamheid, Gebiedsmarketing en Evenementen, reageerde uiterst positief op het unanieme besluit van de gemeenteraad: “Nu de Eilandvisie is vastgesteld kunnen we voortvarend aan de slag om van Goeree-Overflakkee het unieke, vitale en duurzame eiland van de toekomst te maken. Dit kunnen we als gemeente uiteraard niet alleen. We zoeken hierbij graag de samenwerking op met ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties.”