Getijdencentrale stap dichterbij

6 februari 2015

Het is mogelijk om een doorlaat in de Brouwersdam op te waarderen naar een getijdencentrale. Dat is de belangrijkste conclusie van de verkenning naar de haalbaarheid van een getijdencentrale in de Brouwersdam. In de volgende stap naar de markt zal daarom energie uit water als belangrijke wens van de publieke partijen onderdeel uitmaken van de uitvraag.

In de zomer van 2013 is het projectbureau Getijdencentrale Brouwersdam van start gegaan met de verkenning. Het projectbureau heeft daarbij ingezet op verschillende aspecten zoals het consulteren van marktpartijen, kennisinstellingen en maatschappelijke partijen en het opbouwen van kennis over de energiemarkt in het algemeen en getijdenenergie in het bijzonder. In het projectbureau werken vijf overheden samen te weten Rijkswaterstaat, de provincies Zeeland en Zuid-Holland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

Conferentie
Woensdag 4 februari 2015 werden de resultaten gepresenteerd aan een grote groep belangstellenden tijdens een conferentie In De Doelen in Rotterdam. In zijn speech deelde Han Weber, voorzitter van de Stuurgroep Getijdencentrale, de belangrijkste conclusie dat een getijdencentrale haalbaar is, als de gezamenlijke overheden het mogelijk maken om de afsluitbare doorlaat in de Brouwersdam te realiseren. In de daarop volgende presentatie van Ben Spiering, projectmanager van het team, kwamen de verschillende aspecten van de verkenning op hoofdlijnen aan de orde. In vijf sessies werden de resultaten specifiek toegelicht en was er ruimte voor interactie.

Goed nieuws voor Goeree-Overflakkee
“De conclusie dat de getijdencentrale haalbaar is, is goed nieuws voor Goeree-Overflakkee”, geeft wethouder Arend-Jan van der Vlugt aan. “De getijdencentrale past in de duurzame toekomst die wij voor Goeree-Overflakkee voor ogen hebben. We hebben namelijk de ambitie dat Goeree-Overflakkee in 2020 energieneutraal is. Een doorlaat in de Brouwersdam die naast een verbetering van de waterkwaliteit in de Grevelingen ook nog eens voor een groot aantal huishoudens groene stroom levert sluit hier naadloos bij aan. Met de getijdencentrale ontstaan ook nieuwe mogelijkheden voor toerisme. Daar komt bij dat zo’n innovatieve ontwikkeling Goeree-Overflakkee nationaal en internationaal in de spotlights zet. Kortom ik ben meer dan enthousiast met de uitkomst van de marktconsultatie”, aldus wethouder Arend-Jan van der Vlugt, die op woensdag 4 februari tijdens de conferentie meedeed aan de paneldiscussie.