Inloopavond wateraanvoerplan Middelharnis

27 februari 2015

Samen met de gemeente Goeree-Overflakkee werkt waterschap Hollandse Delta aan de verbetering van het oppervlaktewater in en rond Middelharnis.
Dit jaar begint het waterschap met de uitvoering van verschillende maatregelen om de sloten en singels in en rond Middelharnis van voldoende schoon oppervlaktewater te voorzien.

In 2013 zijn al enkele duikers in langs de Oostplaatseweg en de Industrieweg vergroot. Hollandse Delta bereidt nu de resterende maatregelen voor. Naast het treffen van maatregelen in het watersysteem, wordt ook het zomerpeil in enkele peilvakken gelijkgetrokken. De werkzaamheden zijn gepland van medio 2015 tot het eind van 2016. Alle maatregelen vloeien voort uit het gezamenlijk opgestelde ‘Gemeentelijk Waterplan Goeree-Overflakkee’.

Inloopavond
U bent woensdag 4 maart tussen 16.00 en 20.00 uur van harte welkom in ‘De Staver’, Olympiaweg 32, Sommelsdijk.Vertegenwoordigers van het waterschap geven dan antwoord op uw vragen en een toelichting op de werkzaamheden.

– Waterplan_Goeree-Overflakkee (PDF – 12325 kB)