Vangactie muskusratten in het Zuiderdiep

20 februari 2015

Volgende week wordt een gerichte vangactie uitgevoerd in het Zuiderdiep bij Dirksland. De actie is nodig om het aantal muskusratten in dit gebied binnen de perken te houden.

Hollandse Delta verlaagt daarom het waterpeil in het Zuiderdiep van 21 februari tot 1 maart  met zo’n 80 centimeter. Door de verlaging van het waterpeil worden de gangen van de muskusratten zichtbaar. De rattenvangers kunnen dan hun vangmiddelen  plaatsen. In de loop van de week keren zij terug voor het resultaat van de actie. Het waterschap maakt van de gelegenheid gebruik om technische inspecties uit te voeren aan gemalen en duikers.

De muskusrat leeft in zoet water met begroeide oevers en eet voornamelijk planten. In de oevers van watergangen en in waterkeringen graaft hij gangen, waarvan de opening meestal net onder het water zit. Door deze graafactiviteiten wordt de muskusrat gezien als een risico voor de veiligheid.  De bestrijding van muskusratten is een wettelijke taak van de waterschappen.

Muskusrattenbeheer Rivierland is een samenwerkingsverband tussen de waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Riverenland en Hollandse Delta.

bron: Waterschap Hollandse Delta