Van der Staaij over antisemitisme

10 maart 2015

Vrijdag 20 maart 2015 houdt het Comité Herleving Gebed voor Israël een appélavond te Middelharnis om te protesteren tegen het toenemend antisemitisme. Inmiddels hebben enkele kerken hun sympathie uitgesproken voor dit initiatief en zijn andere christelijke gemeenten van het eiland Goeree-Overflakkee gevraagd zich daarbij aan te sluiten.

Antisemitisme neemt toe. Het is nu zeventig jaar geleden dat de grootste misdaad tegen de Joden in de geschiedenis plaatsvond en Jodenhaat is nog steeds actueel, zodanig dat Joden als minderheid in Amsterdam extra moeten worden beschermd. Hoe is het mogelijk? Wat kunnen we er aan doen?

Inmiddels groeit ook het besef onder de kerken dat ze zich moeten uitspreken tegen antisemitisme. De kerken hebben hierin een verantwoordelijkheid ten opzichte van onze maatschappij, maar ook ten opzichte van het Joodse volk. Helaas kwam antisemitisme veelvuldig voor in de geschiedenis van de christelijke kerk. Temeer dwingt dit de kerk van nu hierover een uitspraak te doen.

Om hier aandacht aan te geven wil bovengenoemd Comité, in samenwerking met zo mogelijk alle kerken van Goeree-Overflakkee, een appel doen op iedereen om een duidelijk standpunt in te nemen en dat ook uit te dragen, in de hoop hiermee een signaal af te geven richting onze samenleving en tot steun te zijn voor de Joden die in ons land wonen. Zij verdienen een hart onder de riem.

De avond zal plaatsvinden op 20 maart 2015 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Middelharnis, Hoflaan 41. Spreker is mr. C.G. van der Staaij, fractievoorzitter SGP Tweede Kamer. Opening en sluiting door resp. ds. N. van der Want en ds. G.R. Procee. De avond begint om 19:30 uur en eindigt rond 21:00 uur. Collecteopbrengst is voor de orthodox Joodse school Het Cheider in Amsterdam. Jong en oud van harte uitgenodigd.