Vragen van burgers centraal bij verkiezingsbijeenkomst SGP

7 maart 2015

Op D.V. vrijdag 13 maart zal een delegatie van SGP-ers bestaande uit politici vanuit het waterschap, gemeente, provincie en Tweede Kamer een werkbezoek afleggen op Goeree-Overflakkee. Het werkbezoek zal in het teken staan van een ‘duurzaam eiland’.

In de avonduren willen Servaas Stoop, lijsttrekker voor de SGP in Zuid-Holland, Wim de Jong, lijsttrekker voor SGP Waterschap Hollandse Delta, Roelof Bisschop, lid voor de SGP van de Tweede Kamer en de fractievoorzitter van de SGP op Goeree-Overflakkee, Kees van Dam, graag met u in gesprek over thema’s die spelen op Goeree-Overflakkee voor wat betreft het Waterschap Hollandse Delta en de provincie Zuid-Holland.

Vragen mailen
Op een interactieve manier zullen deze thema’s worden behandeld. Inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen aangeven over welke thema’s deze avond gesproken moet worden. Iedereen kan daarom tot en met donderdag 12 maart onderwerpen aandragen. U kunt uw mail sturen naar: info@sgpzh.nl. De vragen zullen op de verkiezingsavond op 13 maart worden beantwoord. Voor vragen die een uitgebreide beantwoording nodig hebben, zullen de vragenstellers een persoonlijk antwoord van de aanwezige politici ontvangen.

Interactieve bijeenkomst
SGP Goeree-Overflakkee heet u dus van harte welkom op vrijdag 13 maart om 19:30 uur in het Verenigingsgebouw ‘de Schakel’, aan de Beatrixlaan 31 te Dirksland. Meer informatie over de campagne en de verkiezingen op D.V. 18 maart is te vinden op de verschillende websites: www.sgpzh.nl en wshd.sgp.nl.