Welkom bij de vergadering van Wmo-Adviesraad GO

7 maart 2015

De openbare vergadering Wmo-Adviesraad Goeree-Overflakkee is op 17 maart 2015 van 19:00 uur tot 21:30 uur, locatie Rondeel (voormalig ISGO gebouw) kamer 1.36. U wordt van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

Agenda 17 maart 2015

1. Opening, mededelingen
2. Inspreken gasten
3. Jongerencoach vertelt over zijn werk
4. Vaststelling Agenda
5. Vaststelling verslag Adviesraad d.d. 3 februari 2015
6. Verslag DB d.d. 3-03-2015
7. Verslag TO d.d. 12-03-2015
8. Inkomend en Uitgaande post
9. Problemen thuiszorg.
10. Aangepaste begroting 2015
11. Collegeadvies “bekostiging 2015 Wmo-adviesraad”
12. Welke adviezen worden bekeken.
13. Werkgroep folder, sociale kaart.
14. Opzet / Werkzaamheden / Planning Werkgroep:
a. Mantelzorg
b. Vrijwilligersbeleid
c. Verslavingszorg
d. Jeugdzorg
e. Wonen
f. Participatie
15. Terugkoppeling bezochte vergaderingen / bijeenkomsten
16. Rondvraag
17. Sluiting

Insprekers kunnen zich opgeven via het contactformulier op de website.
(Zij kunnen inspreken aan het begin van de vergadering bij agendapunt 2)