Jaarvergadering PKV SGP Goedereede

1 april 2015

Zondagsrust is zondagsheiliging is geen vanzelfsprekendheid meer in Nederland. Toch is het goed om niet alleen voor het kerkelijk leven maar zeker ook voor het sociale leven 1 dag rust te hebben. Dat was de boodschap die de heren Vogelaar en van Walsem van de vereniging ter bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging hadden voor de aanwezigen op de vergadering van de plaatselijke kiesvereniging te Goedereede.

Tijdens de ledenvergadering van dinsdag 31 maart nam de heer H.C. van Rossum afscheid van het bestuur. ‘Hij heeft vele jaren zitting mogen hebben, was actief betrokken bij bestuursvergaderingen en andere activiteiten van de Kiesvereniging. Nooit werd er tevergeefs een beroep gedaan. We zullen dit gaan missen’, zo bedankte voorzitter Slingerland hem. Ook van Rossum dankte het bestuur voor de goede samenwerking en sprak de wens uit dat het bestuur ‘de kracht en de zegen van de Heere mogen ontvangen om het werk binnen de SGP te mogen doen’.

Rustdag is heilzaam
Op uitnodiging van de SGP te Goedereede waren ook een aantal bestuursleden aanwezig van de vereniging ter bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging. Deze vereniging bestaat inmiddels al ruim 60 jaar en zet zich in om de Zondag als rustdag in ere te houden. De activiteiten op de Zondag zijn de laatste jaren enorm toegenomen, denk daarbij ook aan de recente wijziging van de Zondagswet. Het is nu volledig aan de gemeente of men koopzondagen wil of niet. De spreker gaf aan dat de rust op Zondag een voorwaarde is voor de heiliging van het persoonlijke innerlijk. Uitwendige rust is een groot voorrecht en het is bewezen dat het nodig is om die rust in acht te nemen. Het gebod om te rusten is een gebod van God voor de mensen. Het is niet alleen goed voor het innerlijk, maar ook voor het sociale leven en daarbij voor de gezondheid. Hierbij verwees hij naar veranderingen in de vorige eeuw, waar men heeft gepoogd om i.p.v. elke 7e dag te rusten (volgens het scheppingsritme) dat elke 10e dag te doen. Het bleek duidelijk dat de mensen daar niet op ingesteld zijn. Na de lezing waren er diverse vragen en tips en werd de bijeenkomst afgesloten met het zingen van het laatste vers uit gezang 1.

Och, of wij Uw geboôn volbrachten!
Genâ, o hoogste Majesteit!
Gun door ‘t geloof in Christus krachten,
Om die te doen uit dankbaarheid.