Overlijden wethouder P.J. Koningswoud

14 april 2015

Met diepe droefheid hebben wij vernomen dat de Heere plotseling van ons heeft weggenomen onze wethouder, de heer Piet Koningswoud in de leeftijd van 66 jaar.

Met grote dankbaarheid gedenken wij het vele werk dat hij voor de Staatkundig Gereformeerde Partij en de gemeenschap op Goeree-Overflakkee mocht doen. Op zijn wijze heeft hij een bijzondere en waardevolle plaats in mogen nemen binnen het bestuur van de gemeente.

We wensen Janneke, ons collega fractielid Erik samen met zijn vrouw Margriet, de andere kinderen en verdere familie veel sterkte. De God aller vertroosting zij hen nabij in dit grote verlies.

Dinsdagavond 14 april is SGP wethouder Piet Koningswoud (66 jaar) onverwachts overleden. Hij werd getroffen door een hartstilstand. Vanaf 1980 tot 2002 was hij raadslid voor de voormalige gemeente Dirksland. Vanaf 1998 tot 2013 vervulde hij voor deze gemeente de functie van wethouder: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. Deze portefeuille werd uitgebreid met onder meer economische zaken, verkeer en vervoer, en enige tijd ook financiën. Piet Koningswoud was ereburger van de voormalige gemeente Dirksland.

Sinds de fusie in 2013 van de gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee tot de gemeente Goeree-Overflakkee was Koningswoud een van de twee SGP-wethouders op het eiland met de portefeuille: Ruimte, wonen en leefbaarheid. Koningswoud was een wethouder die een hard werker was en trouw zijn plaats innam tijdens raadsvergaderingen en fractievergaderingen. Hij was er bijna altijd en was geen drukke spreker die de aandacht vroeg. Was ook niet iemand die sterk op de voorgrond trad. Maar wel iemand die als hij sprak ook echt iets te zeggen had. Op zijn eigen manier met zijn karaktereigenschap. Maar wel altijd eerlijk en oprecht. Ook tijdens de raad kon hij wel eens reactie oproepen als hij op zijn manier tot de raad sprak. Piet was geen man van de dubbele agenda’s. Pragmatisch en oplossingsgericht. Problemen zag hij als uitdagingen om op te lossen en vaak lukte hem dat ook. Met hart en ziel zette hij zich in voor de ontwikkeling van Goeree-Overflakkee. Onverwachts, plotseling moeten we een ervaren, een vaardig, betrokken en hardwerkende vriend en wethouder missen.

De SGP (steun)fractie en wethouder gemeente Goeree-Overflakkee,

  • C.J. van Dam (fractievoorzitter)
  • F.J. Tollenaar (wethouder)
  • P.C. Grinwis (fractiesecretaris)
  • D.A. Markwat
  • G. Slootweg
  • A.T. van Gurp
  • C.G.M. Grinwis
  • M. van der Boom
  • P. Breederveld
  • H. Herweijer

Goeree-Overflakkee, 14 april 2015