De SGP fractie op werkbezoek in het Diekhuus

26 juni 2015

Om goed geïnformeerd te zijn over diverse maatschappelijke zaken is de SGP op Goeree-Overflakkee op diverse fronten actief. Op vrijdagmiddag 19 juni was de voltallige fractie aanwezig in het Diekhuus te Middelharnis. Anne Verheij, directeur bestuurder, informeerde de SGP-ers over de werkzaamheden van de stichting `ZIJN`.  Een stichting bestaande uit 70 medewerkers, 29 fte met een omzet van 2,3 miljoen waarvan 1,7 miljoen aan subsidie op basis van prestatieafspraken die met de gemeente gemaakt zijn en een levering van 14 producten.

Peuterspeelwerk, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, sociaal cultureel werk, seniorenwerk, ouderenbezoek, formulieren- brigrade etc. De stichting is een platte organisatie. Er wordt geïnvesteerd in opleidingen voor de medewerkers. De medewerkers van de peuterspeelplaatsen moeten vroegtijdig afwijkingen in de ontwikkeling van kinderen kunnen signaleren.

Jongerenwerk
‘Binnen het jeugdwerk gaan jongerenwerkers  met jongeren in gesprek. Ze zoeken contact bij scholen en andere locaties waar jongeren zich ophouden. Met heel veel jongeren gaat het heel goed. Maar er zijn jongeren waar het helemaal niet goed mee gaat, waar sprake is van alcohol- en/of drugsgebruik of die een sexueel moraal hebben ver beneden een normaal niveau’, aldus Anne Verheij. Ook zijn er jongeren die in een onveilige thuissituatie verblijven en dat vereist soms op de meest onmogelijke tijden begeleiding en opvang. Soms zelfs een crisisopname. ‘Jammer dat deze medewerkers niet mee participeren in het Jeugd Ondersteunings Team. Dat was nu de juist de opzet van de nieuwe jeugdhulp: begeleiding en hulp op een laag en preventief niveau’, aldus SGP-er Rien van der Boom.

Formulierenbrigade
De formulierenbrigade, die voor een flink deel uit vrijwilligers bestaat, is druk met huisbezoeken en in beeld brengen van de problematiek als er schulden ontstaan en men financieel vast loopt en dikwijls de post ongeopend laat liggen. Getracht is om vanuit de woningbouwverenigingen een signaal te ontvangen wanneer er huurachterstand ontstaat. Dat is meestal een signaal dat er meer aan de hand is. Helaas, de woningbouwverenigingen willen daar vooralsnog niet aan meewerken, zo hoorden de SGP-ers.

Wet Asscher
‘Zorgen zijn er wanneer de wet Asscher wordt aangenomen’, zo gaat mevrouw Verheij verder. ‘Dat vergt meer personele inzet op de peuterspeelplaatsen. De gemeente heeft aangekondigd daar geen budget voor te hebben. Als de ouderbijdrage daardoor nog meer omhoog moet zal dat voor meerdere ouders te duur worden. Helaas zullen die kinderen dan niet de peuterspeelplaatsen kunnen bezoeken. Dat betekent dan geen contact met andere kinderen en geen vroegsignalering bij ontwikkelingsafwijkingen’.

Het ruim twee uur durende werkbezoek bleek veel te kort om de veelheid aan onderwerpen voldoende te bespreken. ‘Het is goed om als fractie in de volksvertegenwoordigende rol op deze manier werkbezoeken te houden.  Het was zeer te moeite waard te vernemen wat een stichting als ‘ZIJN` allemaal doet en met welke problematiek zij te maken hebben’, zo sloot fractievoorzitter van Dam het werkbezoek af.