Begrotingsapp van de gemeente uitgebreid

2 juli 2015

De gemeente Goeree-Overflakkee geeft op een toegankelijke manier inzicht in de begroting en in andere financiële beleidsdocumenten. Onlangs zijn de Jaarstukken 2014 opgenomen in de Begrotingsapp. Hierin wordt het resultaat van het jaar 2014 gepresenteerd: het financiële resultaat en de mate waarin de voorgenomen doelstellingen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Binnenkort wordt ook de Zomernota 2015 toegevoegd aan deze overzichtelijke app. In de zomernota wordt informatie gegeven over de voortgang van de in de begroting 2015 vastgestelde doelstellingen.

Begrotingsapp
De Begrotingsapp is een digitale begroting in de vorm van een webapp. Het toont alle informatie overzichtelijk als doorklikbare teksten. Video’s en plaatjes maken de begroting visueel aantrekkelijk.

Download de app
De Begrotingsapp is te downloaden via de Apple Appstore (zoek op begrotingsapp). Dit geeft twee zoekresultaten: de ‘Begrotingsapp’ biedt inzicht in de cyclus van 2014 en ‘Begroting2015’ toont de financiële beleidscyclus van 2015. De verwachting is dat nog dit jaar de app ook toegankelijk is binnen de besturingssystemen van Android en Windows.

Doorontwikkeling
Met ingang van 2015 bevat de Begrotingsapp niet alleen de vaste documenten (Begroting, Zomernota, Eindejaarsnota en Jaarrekening), maar worden ook per kwartaal de baten en lasten gepresenteerd in de app. Dat gebeurt via een geautomatiseerde koppeling. Het eerste en tweede kwartaal 2015 is reeds gevuld en te bekijken in de app. Het jaar 2015 is een overgangsjaar, met als doel op termijn  zowel de financiële als de beleidsmatige voortgang volledig realtime aan te kunnen bieden.

Nieuwe functionaliteit
De Begrotingsapp is voortdurend in ontwikkeling en wordt aangepast aan de wensen van de gebruikers. Daarom is nu ook een memo-/notitieveld toegevoegd. Heeft u de app al gedownload? Dan wordt deze functionaliteit zichtbaar door de app te upgraden. Na de upgrade is dan de nieuwe functionaliteit (Memo’s) te gebruiken. Iedere Memo is strikt persoonlijk en wordt opgeslagen in de iPad zelf. Iedere iPad gebruiker beschikt over zijn eigen memo’s op zijn eigen plaatsen in de app.

Hoe werkt het plaatsen van memo’s: Op de startpagina (met iconen) staat linksboven een icoon met de tekst ‘memolijst’. Als in de app memo’s worden geplaatst, komen die in deze lijst te staan. Een memoveld wordt geopend door in een programma op een grijs ‘i teken’ te tikken. Hier kan eenvoudig een titel en tekst worden ingegeven en de memo worden opgeslagen.

Hoe werkt het doorsturen van memo’s: Het is mogelijk om de notities die in de memolijst staan per e-mail te verzenden. Alle aantekeningen worden dan zowel in PDF als in een Word compatible document verzonden naar het opgegeven e-mailadres.