Lintjesregen 2016

15 juli 2015

Traditiegetrouw reikt de burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee aan de vooravond van Koningsdag Koninklijke onderscheidingen uit aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Hoewel de vorige Lintjesregen nog niet zo heel lang achter ons ligt, zijn de voorbereidingen voor 2016 alweer gestart. De Lintjesregen 2016 vindt plaats op dinsdag 26 april 2016; de dag voor de viering van Koningsdag. De burgemeester nodigt inwoners, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties uit om inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding. Het voordragen van een inwoner van de gemeente Goeree-Overflakkee voor een Koninklijke Onderscheiding is mogelijk tot en met 31 juli 2015.

Wie kunt u voorstellen?
Misschien vindt u dat uw buurvrouw wel een lintje verdient, of uw vader, of de voorzitter van uw sportclub? Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Onderscheiding moet iemand aan een aantal eisen voldoen. Een belangrijk criterium is dat mensen zich voor een lange tijd hebben ingezet voor de samenleving, op een wijze die uitgaat boven wat van hem of haar verwacht mag worden. Kortom: het moet echt gaan om een uitzonderlijke prestatie!

Procedure
Aan de feitelijke uitreiking van een Koninklijke onderscheiding gaat een zeer uitgebreide en zorgvuldige procedure vooraf. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de burgemeester. De burgemeester brengt advies uit aan de Commissaris van de Koning over alle ingediende decoratievoorstellen. Ook de Commissaris van de Koning geeft zijn oordeel over het voorstel. Vervolgens vindt de eindbehandeling plaats door een onafhankelijk college; het Kapittel voor de Civiele Orden. De uiteindelijke beslissing ligt bij de minister onder wiens ambtsgebied de bijzondere maatschappelijke verdiensten vallen. Er wordt dus zeer zorgvuldig gekeken naar de voordracht.

Indienen van een voordracht
Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen is te vinden op www.lintjes.nl. Op deze website kunt u de aanvraagformulieren downloaden. Voor meer informatie over de voordracht kunt u  contact opnemen met Sandra Bouwer-van Kampen, medewerkster kabinetszaken via telefoonnummer 14 0187. Om de voordrachtprocedure tijdig op te starten, moet het voordrachtformulier uiterlijk 31 juli 2015  ingevuld terug gestuurd worden naar:

Gemeente Goeree-Overflakkee
T.a.v.  burgemeester J.P. Lokker
Postbus 1
3240 AA  Middelharnis