Plastic, metaal en drinkpakken voortaan in één inzamelcontainer

2 juli 2015

Al jaren zamelt de gemeente Goeree-Overflakkee plastic verpakkingen apart in via speciale boven- en ondergrondse containers. Sinds 1 juli 2015 kunnen ook metalen verpakkingen en drinkpakken in deze inzamelcontainers worden ingeleverd. Door deze zogenoemde PMD in te zamelen, wil de gemeente Goeree-Overflakkee samen met SITA en Hedra & Blik een verdere vermindering van de milieudruk door afval realiseren.

Wat is PMD?
PMD staat voor Plastic verpakkingen (zoals plastic flessen, folies en zakken), Metalen verpakkingen (zoals drinkblikjes, conservenblikken en deksels) en Drinkpakken (zoals van sappen en zuivel). Veel van het dagelijks weggegooide huishoudelijk afval (restafval) bestaat uit deze verpakkingen. Dat is zonde, omdat PMD grondstoffen bevatten die kunnen worden hergebruikt en verwerkt tot grondstoffen voor nieuwe producten. Daarnaast voorkomt het veel milieuvervuiling, doordat minder restafval verbrand hoeft te worden.

PMD-container
De huidige boven- en ondergrondse containers voor plastic heten sinds 1 juli 2015 ‘PMD-container’. Vanaf dat moment kunnen in dezelfde container ook metalen verpakkingen en drinkpakken worden ingeleverd. Binnenkort worden deze containers voorzien van een PMD-sticker. Hierdoor is in één oogopslag te zien wat in de container ingezameld kan worden.

Ingezamelde afval scheiden
De ingezamelde PMD-afval sorteert SITA met een trommelzeef, luchtafscheider, magneetband en met de hand. Een specialistisch bedrijf verwerkt uiteindelijk de gesorteerde afval tot grondstof voor nieuwe producten.

Wat mag in de PMD-container?

  • Plastic: plastic flessen, flacons, bekers, kuipjes, plastic tubes, potjes, deksels, zakken en folies. Plastic flessen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Plastic doppen mogen op de flessen blijven zitten.
  • Metaal: frisdrankblikjes, blikjes van honden- en kattenvoer, soep- en groenteblikken, metalen deksels, tubes en doppen, aluminium schaaltjes en bakjes. Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de verpakkingen blijven zitten.
  • Drinkpakken: pakken voor sap en zuivel zoals melk, yoghurt en vla, drinkpakjes voor kinderen. Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de verpakkingen blijven zitten.

Meer informatie
Meer informatie over plastic-, metaal- en drinkpakkeninzameling is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/pmd.