Scholieren kruisen de degens over heikele onderwerpen bij schooldebat

3 juli 2015

MIDDELHARNIS – De gemiddelde leeftijd van de leden van de gemeenteraad die dinsdag plaatsnamen achter de raadstafel in het bestuurscentrum was aanzienlijk lager dan doorgaans het geval is. Deze keer mochten leerlingen uit de hoogste groepen van de basisscholen Prins Johan van Nassau uit Herkingen en Groen van Prinsterer uit Middelharnis zich buigen over een aantal hete hangijzers. Dit alles in het kader van het jaarlijks schooldebat dat door de eilandelijke afdelingen van de SGP-jongeren werd georganiseerd.

De jongerenafdeling van de SGP op Goeree-Overflakkee organiseert al een aantal jaren dit schooldebat. Was het voorheen nog in de raadszaal van de gemeente Goedereede, na de gemeentelijke samenvoeging is de raadszaal in Het Rondeel de plaats van handeling. SGP-raadslid Peter Grinwis legt uit dat zijn partij verschillende activiteiten organiseert om de jongeren al vroeg bij de (gemeente)politiek te betrekken. Juist in deze tijd is dit geen gemakkelijke opgave.

Een drietal scholen had positief gereageerd op de uitnodiging om deel te nemen aan het schooldebat. In de ochtenduren waren dit de scholen uit Herkingen en Middelharnis. ’s Middags was het de beurt aan de Koningin Beatrixschool uit Ouddorp.

Partijen
Nadat de leerlingen wat onwennig in de raadszaal en aan de raadstafel hadden plaatsgenomen gaf Peter Grinwis een korte uitleg over het bestuurlijk gebeuren van de gemeente Goeree-Overflakkee. De verschillende partijen en het college werden genoemd. De kinderen kregen uitleg over hoe de raad functioneert en welke zaken er zoal in de gemeenteraad worden behandeld. Voordat de scholieren het politieke slagveld konden betreden was het eerst nodig dat er fracties gevormd zouden worden. Het werden vijf fracties: De Boerenpartij, De Natuurpartij, De Recreatiepartij, De Liberale Partij en de Burgerpartij.

Raadsvoorstellen
Voordat er standpunten konden worden ingenomen was er eerst fractieoverleg. Hierin diende een standpunt te worden ingenomen over twee heikele voorstellen van het college. Het eerste voorstel aan de raad was om proefboringen naar schaliegas toe te staan in de polder tussen Oude-Tonge en Achthuizen. Het tweede voorstel kwam er op neer dat dat twee zwembaden (De Gooye en het Zuiderdiep) gesloten zouden worden, zodat veel van de gemeentelijke sportvoorzieningen in De Staver gecentraliseerd zouden kunnen worden.

De beide raadsvoorstellen werden tijdens de fractievergaderingen aan de hand van de uitvoerige toelichting van het college besproken. Dit totdat het tijd werd om uitgebreid met elkaar van gedachten te wisselen aan de raadstafel. Peter Grinwis fungeerde als raadsvoorzitter en Hendrik Herweijer (binnenkort raadslid) assisteerde hem hierbij. Aan Kees van Dam was de eer om de rol van wethouder op zich te nemen en de raadsvoorstellen te verdedigen.

Debat
Het was voor de jeugdige raadsleden wel even wennen om met de microfoon om te gaan en op elkaar te reageren, maar gaandeweg tijdens het debat kwam men er wat ‘losser in te zitten’.

Over beide onderwerpen waren de meningen verdeeld. Zo was de Recreatiepartij negatief over het boren naar schaliegas. De woordvoerder vreesde voor meer vervuiling, het wegblijven van recreanten en daardoor werkloosheid. Voor de Boerenpartij was de vrees voor de vervuiling van het grondwater het grootst. De Liberale Partij echter was voorstander. Deze partij zag geen milieugevaar, er zou alleen maar financieel gewin zijn.

Tijdens het debat bleek dat – tot zijn teleurstelling – wethouder Kees van Dam de raad niet kon overtuigen, hoe goed zijn best hij ook deed. Een ruime meerderheid bleek tegen schaliegasboringen te zijn en de wethouder diende zijn huiswerk over te doen.

Ook bij het volgende agendapunt zat het de wethouder niet mee. Hij verdedigde het voorstel om twee sportvoorzieningen, De Gooye in Dirksland en ’t Zuiderdiep in Stellendam, te sluiten en de sportieve activiteiten te bundelen in De Staver. Dit complex zou dan een sterke kwaliteitsverbetering moeten ondergaan.

Het sluiten van twee zwembaden ten gunste van De Staver bleek toch een stap te ver. Ondanks dat Van Dam verzekerde dat de portemonnee van de gemeente leeg is, kon geen meerderheid worden behaald voor het collegevoorstel.

SGP-jongeren
Niek Bakker beleidsadviseur SGP-jongeren was namens de landelijke organisatie van de SGP-jongeren aanwezig. Hij gaf in het kort uitleg over het wek van de SGP. In een filmpje werd stilgestaan bij het bezoek van de leider van de fractie van de Tweede Kamer Van der Staaij aan Nigeria. Het tegengaan van vervolging is één van de speerpunten van de SGP.

Tekst: Adri van der Laan (Eilanden Nieuws)