Tijdelijke peilverlaging boezem Zuiderdiep

29 augustus 2015

Vanaf 31 augustus verlaagt het waterschap tijdelijk het waterpeil van de boezem Zuiderdiep vanaf Goedereede-Havenhoofd naar Dirksland vanwege inspectie aan de stuw bij Goedereede-Havenhoofd.

Dinsdag 1 september gaat Hollandse Delta inspectie en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de stuw bij Goedereede-Havenhoofd. Hiervoor is het noodzakelijk dat het peil van de haven van Goedereede wordt verhoogd met circa 25 cm en dat de boezem “Zuiderdiep” vanaf Goedereede-Havenhoofd naar Dirksland wordt verlaagd tot circa -0.80m NAP.

Om deze peilen te bereiken wordt hiermee op maandag 31 augustus gestart. De verwachting is dat woensdag de peilen weer op normaal niveau zijn.