Eerste raadsvergadering na reces

4 september 2015

Op donderdag 3 september 2015 werd een openbare raadsvergadering gehouden. Onderstaand het kort verslag van deze vergadering.

Tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces is in eerste instantie een groot aantal aanvullende vragen bij de ingekomen stukken gesteld die door het college zijn beantwoord. Verder heeft wethouder Van der Vlugt een korte presentatie gegeven over het Energy Festival dat zaterdag 5 september 2015 in de gemeente wordt georganiseerd. Vervolgens sprak de heer Van Zielst bij het spreekrecht in over het onderwerp duurzaamheid. Ook werden er diverse mondelinge vragen aan het college gesteld. De heer Van Alphen (Eiland van Vrijheid) stelde vragen over het niet verstrekken van gegevens, de heer Heintjes (VKGO) stelde vragen over eilandmarketing en mevrouw ’t Hoen (PvdA) stelde vragen over vluchtelingen/nieuwkomers in de gemeente.

Beeldvormende fase
In de beeldvormende fase heeft de heer Diepenhorst namens het Stadsoverleg van Stad aan ’t Haringvliet een enthousiaste presentatie gegeven over de activiteiten van het Stadsoverleg en de aandachtspunten voor de kern.

Oordeelsvormende fase
In de oordeelsvormende fase heeft de raad gesproken over de Visie aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Goeree-Overflakkee 2015-2018 en de aanvulling op de Woonvisie Goeree-Overflakkee 2014-2020. Na de beraadslaging kon de raad met beide voorstellen direct unaniem instemmen. Op verzoek van de heer Van Alphen is in deze fase ook gesproken over de instemming met de opdrachtverlening voor een inventariserend onderzoek. Na de beraadslaging kon de raad bij meerderheid niet instemmen met het voorstel. Alleen de fracties van PvdA en ChristenUnie stemden met het voorstel in. Het voorstel zal voor de volgende vergadering opnieuw worden geagendeerd.

Besluitvormende fase
In de besluitvormende fase is allereerst gesproken over het Verkeerscirculatieplan Ouddorp 2, waarvoor het college een aangepast besluit heeft nagezonden. Met dit aangepaste besluit kon de raad unaniem instemmen. Hierbij zijn stemverklaringen afgelegd door de heer Van der Meer (VVD), de heer P.C. Grinwis (SGP), de heer Tuk (ChristenUnie), de heer Pijl (CDA) en de heer Heintjes (VKGO). Verder heeft de raad gesproken over de eerste wijziging van de Verordening Haven- en kadegeld Goeree-Overflakkee 2015. Met dit voorstel kon de raad bij meerderheid instemmen. Alleen de fracties van VKGO en Eiland van Vrijheid stemden tegen. Hierbij werden stemverklaringen afgelegd door de heer Heintjes (VKGO), de heer Van Alphen (Eiland van Vrijheid), de heer Herweijer (SGP) en de heer Keuker (PvdA).

Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog. De raadsvergadering is na te kijken en luisteren via http://goeree-overflakkee.nl/videoverslagen. De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland op donderdag 17 september 2015 vanaf 19.30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis