Storingen openbare verlichting eenvoudig melden via website en app

29 september 2015

Het melden van storingen aan de openbare verlichting op Goeree-Overflakkee kan nu nog eenvoudiger. Vanaf nu is het mogelijk om een melding rechtstreeks aan de gemeente door te geven via een kaart op www.goeree-overflakkee.nl, www.storing24.nl en via de app ‘Storing24’. Alle meldingen aan de openbare verlichting worden rechtstreeks ingelezen in het beheersysteem van de gemeente. Hierdoor ontvangt de aannemer de melding eerder en kan de storing sneller in behandeling worden genomen.

Door gebruik te maken van Storing24.nl biedt de gemeente Goeree-Overflakkee de mogelijkheid om storingen aan de openbare straatverlichting eenvoudig te melden aan de gemeente. Alle straatlantaarns staan afzonderlijk op een kaart van het grondgebied van Goeree-Overflakke weergegeven, zodat men aan de hand van de kaart de exacte locatie kan bepalen en de betreffende lantaarn kan aanklikken om de melding door te geven. Daarbij is het mogelijk een e-mailadres achter te laten om op de hoogte te blijven van de afhandeling van de storing. Verder toont de kaart welke storingen al zijn doorgegeven en is eenvoudig te zien of een storing nog actueel is, of al is verholpen.

Hoe werkt het?
Het melden van een storing is eenvoudig. Door een adres in te vullen in de zoekbalk, komt u automatisch op de juiste locatie op de kaart. De kaart toont vervolgens groene en rode punten. Elk punt is een lantaarnpaal. Door op een punt te klikken opent automatisch een meldingsformulier. Na indienen van de melding, wordt de groene punt auotmatisch rood. Hierdoor is het voor andere melders duidelijk dat de storing al bekend is bij de gemeente en aannemer.

Er kan één lantaarnpaal tegelijk worden aangemeld. Gaat de melding over meerdere lantaarnpalen in dezelfde straat, dan kunt u de melding invoeren op de eerste lantaarnpaal uit die straat. In het informatieveld kunt u vervolgens vermelden dat het de gehele straat betreft. Het is belangrijk in dit informatieveld zoveel mogelijk informatie op te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan graafwerkzaamheden of tijden dat de verlichting wel of niet brand. Hoe vollediger de melding, hoe beter en sneller de gemeente en aannemer de storing in behandeling kunnen nemen.

Melden storingen
Een storing melden kan via www.goeree-overflakkee.nl onder het kopje ‘Meldingen, klachten en storingen’. Klink daarna op de link ‘Melding openbare verlichting’ aan de rechterkant van de pagina. Ook kunt u een melding doorgeven op www.storing24.nl.

Daarnaast is het mogelijk om hiervoor de app ‘Storing24’ te gebruiken. De app is beschikbaar voor zowel Apple- als Android-apparaten en is te downloaden via de App Store of Google Play.