Voormalig gemeentehuis Goedereede nog niet ingezet als noodopvanglocatie

26 september 2015

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft de gemeente Goeree-Overflakkee laten weten voorlopig geen gebruik te maken van het aanbod voor noodopvang van vluchtelingen. Dit betekent dat het voormalige gemeentehuis van Goedereede (voorlopig) niet wordt ingezet als noodopvanglocatie.

Kortdurende noodopvang
Het Rijk heeft donderdag 17 september alle gemeenten in Nederland verzocht om extra kortdurende noodopvang (72 uur) aan vluchtelingen te bieden. Vanwege het grote aantal vluchtelingen dat momenteel Nederland binnenkomt – voornamelijk uit Syrië – moet deze opvang snel gerealiseerd worden. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft één locatie aangeboden: het voormalige gemeentehuis van Goedereede. Van dit aanbod wordt nu geen gebruikgemaakt, omdat er voor noodopvang voldoende opties aangeboden zijn in Nederland.

Voorlopig geen opvanglocatie
“Dit betekent overigens niet dat het zeker is dat het COA helemaal geen beroep doet op een opvanglocatie op Goeree-Overflakkee”, aldus waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker. “Het COA heeft aangegeven dat zij zoeken naar locaties die geschikt zijn voor het opvangen van 250 vluchtelingen of meer. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft aangegeven voor vijftig vluchtelingen in noodopvang te kunnen voorzien in het voormalige gemeentehuis van Goedereede”.

Geen verdere voorbereidingen
De gemeente Goeree-Overflakkee treft geen verdere voorbereidingen voor de eventuele tijdelijke opvang van asielzoekers in Goedereede. Pas wanneer door het COA wordt aangegeven dat toch gebruik wordt gemaakt van het voormalige gemeentehuis als tijdelijke noodopvanglocatie, wordt door de gemeente actie ondernomen.

Huisvesting statushouders
Het aanbod van de gemeente om desgevraagd noodopvang te leveren staat los van de wettelijke verplichting tot huisvesting van statushouders (asielzoekers met een verblijfsstatus). Vanaf 2014 tot nu heeft de gemeente Goeree-Overflakkee 105 statushouders geplaatst. Dit jaar komen daar nog 26 statushouders bij.

Onderzoek
De mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen voor langere duur is tijdens de raadsvergadering van 17 september aan de orde geweest. Door de gemeenteraad is toen een motie aangenomen om voor het einde van het jaar de mogelijkheden te onderzoeken voor de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. En daarnaast ook te inventariseren hoeveel vluchtelingen en met welke status (noodopvang, tijdelijke opvang, reguliere opvang, hervestiging vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders) extra opgevangen kunnen worden.

Meer informatie
De motie is te vinden op de website van de gemeente: http://www.goeree-overflakkee.nl/bestuur/moties_43896/. Heeft u vragen over de mogelijke noodopvang van vluchtelingen op Goeree-Overflakkee, dan kunt u contact opnemen met Henk van Oostenbrugge,  afdelingshoofd Maatschappelijke Zaken, via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: h.vanoostenbrugge@goeree-overflakkee.nl.