Vrijwillige zwerfafvalopruimers Goeree-Overflakkee gestart

19 september 2015

Dinsdag 15 september 2015 gaf wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee het officiële startschot voor de actie ‘GO Groen, gewoon doen’. Deze actie is een onderdeel van het project ‘Extra aanpak zwerfafval’ en draagt bij aan het terugdringen van het zwerfafval. Ruim dertig inwoners uit de gemeente hebben zich naar aanleiding van een oproep via de lokale media aangemeld als vrijwillige zwerfafvalopruimer. De gemeente ondersteunt deze zwerfafvalopruimers door het beschikbaar stellen van onder andere afvalzakken, handschoenen, een hesje en een grijpertje.

Betrokkenheid scholen
Het tegengaan van zwerfafval staat hoog op de agenda bij de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente is daarom het project ‘Extra aanpak zwerfafval’ gestart. Als onderdeel van het project is in samenwerking met leerlingen van CSG Prins Maurits uit Middelharnis gekeken naar de manier waarop de hoeveelheid zwerfafval langs de schoolfietsroutes kan worden aangepakt. Ook Edudelta college is gestart met een onderzoek naar zwerfafval op de wandelroute naar de Agrimarkt. Daarnaast doen vele basisscholen jaarlijks mee aan de Opschoondag van Nederland Schoon en gaan de leerlingen met prikkers en vuilniszakken de straat op om de buurt schoon te maken.

Vrijwilligers
In maart 2015 heeft de gemeente Goeree-Overflakkee inwoners opgeroepen zich als vrijwilliger aan te melden om mee te helpen met het opruimen van zwerfafval langs de dijken en in de natuurgebieden. Het idee is dat deze mensen een zelfgekozen stukje landschap gaan bijhouden. De gemeente wil in samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Waterschap Hollandse Delta de zwerfafvalopruimers hierbij ondersteunen.