Welkom op de raad van DV donderdag 17 september

11 september 2015

Op donderdag 17 september a.s. staat er weer een raadsvergadering gepland. U bent van harte welkom in het bestuurscentrum ‘Het Rondeel’, aan de Dwarsweg 40 te Middelharnis.

Tijdens deze vergadering zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

In de beeldvormende fase het ‘Afvalbeleidsplan 2015-2020’.

In de oordeelsvormde fase het ‘Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2015-2020.

Besluitvormend staat er een drietal onderwerpen geagendeerd:
* Instemming opdrachtverstrekking inventariserend onderzoek
* Wijziging gemeenschappelijke regeling en aanwijzing lid algemeen bestuur DCMR Milieudienst Rijnmond
* Evaluatie algemene verklaring van geen bedenkingen