Middelharnis – De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet heeft tot doel iedereen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en te laten meedoen in de samenleving. Jong of oud, met of zonder beperking. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten, maar wil samen met haar inwoners het beleid vormgeven. De inwoners zijn vertegenwoordigd in de Wmo-adviesraad. Deze adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee , gevraagd en ongevraagd, advies op het brede terrein van de Wmo.

In verband met het aftreden van een 3 tal leden is de Wmo-adviesraad op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde kandidaten. De Wmo-adviesraad is onafhankelijk, leden mogen niet betrokken zijn bij een organisatie die belang heeft bij het gemeentelijke Wmo-beleid en/of een WMO gerelateerde subsidie van de gemeente ontvangt. Leden hebben zitting op persoonlijke titel zonder last of ruggespraak.

Wat vraagt Wmo?
U heeft oog voor de belangen van alle doelgroepen van de Wmo. U kunt goed samenwerken en bezit communicatieve vaardigheden. U bent in staat het gemeentelijk Wmo-beleid en de uitvoering daarvan kritisch te beoordelen. U bent bereid en in staat een actieve rol te spelen in het (mede) opstellen van adviezen, het vertegenwoordigen van de Wmo-adviesraad in externe overleggen en het participeren in een van de werkgroepen binnen de Wmo-adviesraad.
De WMO-adviesraad vergadert ca. 7x per jaar op de dinsdagavond in Middelharnis. Daarnaast nemen leden deel aan relevante bijeenkomsten en is er overleg per mail.
De raad bestaat uit vrijwilligers. Gezien de huidige samenstelling van de raad en veranderde wetgeving genieten kandidaten met kennis van de wet Werk en Bijstand en de Jeugdwet de voorkeur.

Wat heeft Wmo te bieden?
Wmo biedt u de gelegenheid te werken in een inspirerend en enthousiast team van betrokken leden. U kunt rekenen op ondersteuning, scholing en een onkostenvergoeding. U krijgt een i-Pad in bruikleen.

Solliciteren?
Bent u inwoner van onze gemeente, sociaal betrokken, heeft u werk en/of ervaringsdeskundigheid op het brede gebied van de Wmo, bent u een teamspeler en wilt u zich, in principe, voor 4 jaar verbinden aan onze adviesraad? Dan nodigen wij u van harte uit te solliciteren!

Informatie over de vacatures kunt u verkrijgen bij: Jantine de Kuijper, tel.0187-485926 of op de website

U kunt reageren tot uiterlijk 15 oktober 2015. Uw brief met CV kunt u per e-mail verzenden , of per post: secretariaat Wmo-Adviesraad Goeree-Overflakkee, Postbus 338, 3240 AH Middelharnis. T.a.v. Sollicitatie commissie. De gesprekken vinden plaats in de week van 9 tot 13 november 2015.