Begroting 2016 aangeboden aan gemeenteraad en beschikbaar via app

15 oktober 2015

Het college heeft de begroting 2016-2019 aangeboden aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Donderdag 29 oktober wordt de meerjarenbegroting in de beeldvormende fase behandeld om vervolgens tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 november vastgesteld te kunnen worden. De nieuwe begroting is al te raadplegen via de Begrotingsapp.

Begroting
In de begroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente. De in de kadernota vastgestelde hoofdlijnen zijn in de begroting verder uitgewerkt. De begroting 2016 is ten opzichte van 2015 nieuw van opzet. Deze aangepaste vorm is ontstaan door een samenwerking tussen het college en een deel van de gemeenteraad (de Auditcommissie). De auditcommissie bestaat uit acht raadsleden en zorgt ervoor dat de raad zijn controlerende taak over de financiën het beste kan uitvoeren.

De begroting is nu opgebouwd uit vier programma’s, namelijk de hoofdonderwerpen uit het coalitieakkoord. Vervolgens zijn deze vier programma’s nader uitgewerkt in thema’s. De thema’s zijn zoveel als mogelijk gelinkt aan de portefeuilleverdeling. Per thema ligt vast wat de belangrijkste doelen zijn die in het begrotingsjaar gerealiseerd moeten worden. Daarnaast is bepaald hoeveel geld dat thema mag kosten.

Volledig sluitende begroting
“De begroting 2016 is niet alleen nieuw qua opzet, maar het is ook de eerste volledig sluitende meerjarenbegroting van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Er zijn geen aanvullende bezuinigingen nodig gebleken bovenop de eerder vastgestelde bezuinigingsplannen” zegt een tevreden wethouder Financiën, Marnix Trouwborst. “De begroting wordt niet meer als boekwerk aan de raad aangeboden, maar via een toegankelijke en gebruiksvriendelijke app. We hebben als gemeente een grote ambitie in de verdere doorontwikkeling van de digitale begroting. Binnen de raads- en collegeperiode moet het mogelijk zijn om volledig real-time inzicht te geven in de stand van zaken van beleidsuitvoering. Dit geldt ook voor de financiële positie van de gemeente. En dat is niet alleen voor raadsleden en de interne organisatie handig, maar zeker ook interessant voor inwoners.”

 

Begrotingsapp
De Begrotingsapp is een digitale begroting in de vorm van een webapp. Het toont alle informatie overzichtelijk als doorklikbare teksten. Video’s en plaatjes maken de begroting visueel aantrekkelijk. Om de Begroting 2016 in app-vorm te kunnen zien, kan gratis via de Apple Appstore (opnieuw) een begrotingsapp worden gedownload (zoek op begrotingsapp Goeree-Overflakkee). Download vervolgens de app met de tekst Planning & Control Cyclus 2016. De werking van de app is in principe hetzelfde als die van 2015 en 2014, maar de indeling is gewijzigd, er wordt nu gewerkt met zogenaamde doelenbomen per thema en de mogelijkheid om notities te maken is toegevoegd. De verwachting is dat nog dit jaar de app ook toegankelijk is binnen de besturingssystemen van Android.

 

Meer informatie
Kunt u geen gebruikmaken van de Apple Appstore, dan is de Begroting 2016 in PDF te raadplegen via de gemeentelijke website (www.goeree-overflakkee.nl/begroting). Met vragen naar aanleiding van de begroting kunt u zich wenden tot Peter van den Doel, teamleider Financiën, via het algemene telefoonnummer 14 0187.