De uitvoering van de Participatiewet op Goeree-Overflakkee

6 oktober 2015

Vanaf 1 januari 2015 zijn de Wet Werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong vervangen door de Participatiewet. De Participatiewet is er voor iedereen die (tijdelijk) onvoldoende inkomen heeft om te kunnen voorzien in de kosten van het levensonderhoud. Het doel van deze wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, weer aan het werk te krijgen.

Een uitkering is tijdelijk
Een uitkering is altijd tijdelijk. De gemeente vindt dat iedereen, op basis van zijn of haar mogelijkheden, mee moet doen aan de samenleving. De gemeente verwacht niet alleen van uitkeringsontvangers dat zij er alles aan doen om betaald werk te vinden, maar ook dat zij, als betaald werk (nog) niet haalbaar is, een bijdrage leveren aan de samenleving door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen.

 

Meedoen werkt
In de visie op de inrichting van het Sociaal Domein van de gemeente Goeree-Overflakkee is het uitgangspunt ‘iedereen doet (naar vermogen) mee’. De gemeente treedt hierbij op als regisseur. Het doel is te komen tot een samenleving waarin alle inwoners van Goeree-Overflakkee naar eigen vermogen meedoen en de beschikking hebben over adequate (tijdelijke) ondersteuning, zorg en/of passend werk.

 

Vragen of meer informatie
Voor vragen of meer informatie over de uitvoering van de Participatiewet, kunt u contact opnemen met het Participatieteam van de gemeente Goeree-Overflakkee. Dat kan via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail info@goeree-overflakkee.nl.