Goeree-Overflakkee breidt elektrisch oplaadnetwerk uit

10 oktober 2015

Het aantal elektrische auto’s groeit en daarmee ook de vraag naar oplaadpunten. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft daarom dit jaar in samenwerking met Allego een extra impuls gegeven aan het elektrisch oplaadnetwerk. Dit jaar zijn 21 nieuwe oplaadpunten gerealiseerd op strategische plekken binnen de gemeente. Aan het einde van 2015 komen hier nog vijf nieuwe oplaadpunten bij.

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt is erg te spreken over de uitbreiding van het oplaadnetwerk. “Met de realisatie van deze extra oplaadpalen hebben we een goede spreiding over het eiland. We sluiten daarmee aan bij de wensen van onze inwoners en maken onze gemeente extra aantrekkelijk voor e-rijders die het eiland willen bezoeken. Daarnaast draagt de uitbreiding van de elektrische oplaadpunten bij aan het realiseren van onze ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn”.

Voor het realiseren van de nieuwe oplaadpunten heeft de gemeente gebruik gemaakt van een subsidie, die zij heeft gekregen vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is een programma om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren.

Openbare oplaadpaal aanvragen
Inwoners kunnen kosteloos een openbare oplaadpaal aanvragen, om zo het oplaadnetwerk nog verder te laten groeien. Elise Wienholts, Business Development Manager van Allego B.V., geeft aan dat Allego het aanvragen van een openbare laadvoorziening heel eenvoudig heeft gemaakt: “We willen graag mogelijk maken dat elke bewoner, werknemer of bezoeker op Goeree-Overflakkee altijd en overal kan laden.”

Een oplaadpaal aanvragen kan via www.openbaarladen.nl/goeree-overflakkee. Hier staat precies beschreven welke stappen een aanvrager moet zetten en aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen. Daarnaast staan op deze website de locaties van de oplaadpalen aangegeven op een kaart en is duidelijk te zien welke palen zijn gerealiseerd, welke in ontwikkeling zijn en welke zijn aangevraagd.