Internationale duurzaamheidsconferentie op Goeree-Overflakkee

23 oktober 2015

Van donderdag 22 tot en met zaterdag 24 oktober staat het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee in het teken van duurzaamheid en innovatie. Ruim 55 vertegenwoordigers uit 41 verschillende landen ontmoeten elkaar tijdens de jaarlijkse National Operators Meeting Blue Flag van The Foundation for Environmental Education (FEE). De meeting vindt dit jaar plaats in het Inspiratiecentrum Grevelingen aan de Brouwersdam.

FEE International is een non-profit organisatie die zich richt op het promoten van duurzame ontwikkeling door middel van educatie en voorlichting op het gebied van het milieu en een groene en duurzame leefomgeving. FEE International is voornamelijk actief via milieu- en duurzaamheidsprogramma’s zoals de Blauwe Vlag, Eco Schools en het Green Key certificaat.

Internationale onderwerpen
Het hoofddoel van de meeting is het bespreken van internationale onderwerpen die raakvlakken hebben met de visie en missie van de FEE en Blue Flag. Het internationale gezelschap maakt bovendien tijdens hun bezoek kennis met de diverse duurzame en innovatieve ontwikkelingen die er op Goeree-Overflakkee zijn of momenteel worden ontwikkeld. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt verwelkomde het internationale gezelschap op donderdagochtend 22 oktober op Goeree-Overflakkee. Hij vertelde over de ambitie van Goeree-Overflakkee om in 2020 energieneutraal te zijn door energiebesparing en duurzame energieopwekking door gebruik te maken van de zon, zee en de wind. Gemeente, ondernemers en maatschappelijke partijen werken samen aan diverse innovatieve projecten, zoals het duurzame waterstoftankstation Greenpoint dat in Oude-Tonge komt, de geplande getijdencentrale in de Brouwersdam, de plannen voor grootschalige zonneparken, windenergie en duurzaam rijden.

Blauwe Vlaggen, Eco Schools en Greenkey
Goeree-Overflakkee is als locatie bijzonder geschikt voor de internationale meeting van FEE International. Het eiland ontvangt al een paar jaar op rij maar liefst negen Blauwe Vlaggen. Op twee stranden en in zeven jachthavens wappert de Blauwe vlag. In 2014 had Goeree-Overflakkee zelfs de meeste Blauwe Vlaggen voor jachthavens ter wereld! Goeree-Overflakkee telt ook negen Eco Schools, het internationale keurmerk voor duurzame scholen. Eco Schools stimuleert leerlingen om zélf activiteiten te ondernemen om de school (verder) te verduurzamen. De Eco Schools methodiek biedt een structuur om duurzaamheid op te nemen in het curriculum. Daarnaast zijn er diverse campings, hotels en beachlodges op het eiland te vinden met een Green Key certificaat die gedeeltelijk of volledig op zonne-energie draaien.