Meldpunt mogelijk ongewenste praktijken voormalige gemeente Oostflakkee twee weken langer open

23 oktober 2015

Sinds de start van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft de gemeenteraad regelmatig klachten en beschuldigingen ontvangen die onrechtmatigheden, niet-integer gedrag en/of een incorrecte (bestuurs)cultuur in de voormalige gemeente Oostflakkee suggereren. Om meer zicht te krijgen op deze klachten en beschuldigingen, en de eventuele doorwerking van ongewenste praktijken in de huidige gemeente, besloot de raad een inventariserend onderzoek te starten waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om mogelijk ongewenste praktijken te melden via een meldpunt. Dit meldpunt werd op 1 oktober geopend voor een periode van drie weken. Inmiddels is er een aantal meldingen binnengekomen dat nader wordt onderzocht. Om zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om gebruik te maken van het meldpunt, heeft de begeleidingscommissie besloten dat het meldpunt twee weken langer open blijft, namelijk tot en met 4 november.

Onderzoek
Op 21 mei besloot de gemeenteraad een begeleidingscommissie in te stellen met als opdracht om een inventariserend onderzoek te begeleiden naar kwesties, dossiers en/of gebeurtenissen die mogelijk een aanwijzing bevatten voor onrechtmatigheden, niet-integer gedrag en/of een incorrecte (bestuurs)cultuur. Het gaat hierbij om handelen op ambtelijk en bestuurlijk niveau in de voormalige gemeente Oostflakkee, het voormalig Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee (ISGO) voor zover daarmee verband houdend, en de mogelijke doorwerking ervan in de gemeente Goeree-Overflakkee. Het onderzoek gaat in eerste instantie terug tot en met 2010. Als er kwesties zijn die hun oorsprong hebben voor 2010 maar daarna nog doorlopen of hun doorwerking hebben gehad in de voormalige gemeente Oostflakkee en/of nog steeds doorwerken in de huidige gemeente Goeree-Overflakkee, kunnen deze kwesties wel meegenomen worden in het onderzoek. Het onderzoek gaat niet in op lopende geschillen die in een gerechtelijke procedure zijn of mogelijk worden betrokken. Op 17 september stemde de raad in met de opdrachtverstrekking aan Berenschot Groep B.V. om dit onderzoek op onafhankelijke wijze uit te voeren. De resultaten van het onderzoek worden begin 2016 verwacht.

Meldpunt
Met de verlenging van twee weken is het meldpunt geopend van 1 oktober tot en met 4 november. Meldingen die na deze datum binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. Een melding kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar onderzoek@berenschot.nl. Berenschot behandelt alle meldingen die via dit meldpunt binnenkomen vertrouwelijk: zij rapporteren niet over de bron van de informatie. Anonieme meldingen worden echter niet geaccepteerd, omdat de onderzoekers van Berenschot de mogelijkheid moeten hebben om navraag te doen bij de melder. Nadat de melding via het e-mailadres is gedaan, kan met Berenschot nadere afstemming plaatsvinden over de aanlevering van bewijsstukken die niet gemaild kunnen worden.

Vragen
Aanvullende informatie over het meldpunt kunt u vinden op de website van de gemeente Goeree-Overflakkee: www.goeree-overflakkee.nl/meldpunt. Voor vragen over het meldpunt kunt u contact opnemen met Jeroen Mimpen, secretaris van de begeleidingscommissie. Hij is telefonisch bereikbaar via (0187) 47 51 95 en per e-mail: j.mimpen@goeree-overflakkee.nl.