SGP positief over meer ‘blauw’ op straat

2 oktober 2015

In 2014 heeft de raad middels een motie gevraagd om een integraal beleidsplan op te zetten voor de afvalstromen in de gemeenten. Destijds was de financiële onderbouwing, en dan met name de vergoeding richting de verenigingen, een punt van discussie. Inmiddels ziet het plaatje voor de verenigingen er beter uit. De fractie gaf bij monde van raadslid Adrie van Gurp een positief advies over het beleidsplan.

Van Gurp: ‘Als fractie zijn we positief over het afval beleidsplan, het geeft een integraal beeld van de afval stromen in onze gemeente. Daarnaast voorziet het in meer blauw op straat, wie wil dat nu niet!’, zo stelde hij met een knipoog naar de blauwe container.

Hij wees verder nogmaals op het grote belang van goede communicatie. ‘Draagvlak vanuit burgers die vrijwillig hun bijdrage willen leveren, verdienen aandacht vanuit de overheid. Deze mensen moeten we koesteren en zijn een belangrijke pijler onder dit afval beleidsplan’.

Wel wil de fractie over de maatregel om de stortplaatsen gratis te maken met regelmaat worden geïnformeerd. ‘Wij vinden het belangrijk om dat de doelen die voor ogen zijn ook worden gehaald. Dat betekend dat er dan ook minder hout en stenen in de groene container aangetroffen moeten worden en dat ook het restafval afneemt’.

‘Als SGP fractie vinden we het van groot belang dat er op zorgvuldige wijze omgaan met ons afval. Wij ervaren de milieuzorg, waarvan het afvalbeleid een belangrijk onderdeel is, als een taak en Bijbelse opdracht om op verantwoorde wijze om te gaan met de grondstoffen die we uit de schepping mogen ontvangen’, zo besloot van Gurp zijn bijdrage.