Warm welkom voor burgemeester Grootenboer

2 oktober 2015

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 1 oktober werd aandacht besteedt aan de wisseling van de burgemeesters op Goeree-Overflakkee. De heer Lokker heeft ruim 9 maanden als waarnemend burgemeester de gemeente mogen dienen. Plv. voorzitter van Dam gaf aan dat de raad blij en dankbaar is dat burgemeester Grootenboer de stoel van voorzitter van de raad weer in mocht nemen. ‘Van harte welkom in ons midden’. Hieronder de toespraak bij deze wisseling:

Burgemeester Lokker, beste Jan Pieter,

‘Namens de raad mag ik enkele woorden tot je spreken en ik doe dat met genoegen. 16 december 2014 was en blijft voor jou een dag om nooit te vergeten. Waarnemend Burgemeester van ons prachtige eiland Goeree Overflakkee. Van Noordwijk naar Goeree Overflakkee. Wel een overgang. Het moet een verademing geweest zijn denk ik zo. De aanleiding voor de waarneming had alles te maken met de ziekte van onze burgemeester mevr. Grootenboer. De vertrouwenscommissie was duidelijk: Het moet een vervanging zijn waar zeker niet alleen op de winkel gepast moet worden, maar waar ook daadwerkelijk inhoud gegeven moest worden aan het burgemeesterschap. Er was en is zoveel moois te doen en u mocht uw steentje daar zeker aan bijdragen. En… gaf de commissie mee: Let er vooral op dat u waarnemer bent. Ada Grootenboer is onze burgemeester en met respect voor haar situatie en haar positie dient u uw rol in te nemen.

Jan Pieter het is je gelukt. Je optreden was krachtig, ervaren en respectvol. Maar daarbij altijd in je achterhoofd de waarnemende rol die in innam met respect voor de rol en positie van onze echte burgemeester. Ik herinner me onze eerste ontmoeting nog goed. Als vertrouwenscommissie hadden we een ontmoeting ergens in het land op een super geheime locatie, zo gaat dat. Een niet te indrukwekkend persoon in omvang, maar wel iemand die er stond. Een enigszins gefronste blik met heldere scherpe ogen die je soms wat streng aan keken. We hebben een goed gesprek gehad en snel daarna kon je aan de slag. Jan Pieter, namens de raad wil ik mijn oprechte waardering uitspreken voor je optreden. De raadsvergaderingen waren plezierig om bij te wonen, soepel, maar soms ook strak wist je de vergadering te leiden waarbij je inhoud en vorm gaf aan de vergadering. Ook de contacten binnen het presidium en de onderlinge en persoonlijke contacten waren zonder meer plezierig. Vaak vrij direct en snel ter zake doende, maar ook altijd persoonlijk met oog voor privé omstandigheden.

Daarbij was er geen schroom om lastige dossiers op te pakken met de intentie naar oplossingen te zoeken en zaken af te ronden. Soms is het misschien wel goed om juist op bepaalde dossier in de afgebakende tijd die je hebt schoon schip te maken. Daarbij zou je nooit vergeten om regelmatig terug te koppelen aan de raad of de fractievoorzitters. En ik heb het vermoeden dat dat ook regelmatig gebeurde met Ada die ondanks haar ziekte enorm betrokken was en bleef op het reilen en zeilen in de gemeente. Ook zijn bijzondere, verdrietige gebeurtenissen je niet gespaard gebleven, wat dat betreft is de korte periode wel een intensieve periode geweest. Ik denk dan in het bijzonder aan het zo plotseling wegvallen van onze wethouder Piet Koningswoud. Ook van die periode herinner ik je rol als warm, betrokken en daadkrachtig. Jan Pieter, ondanks de korte periode heb je je plaats in ons midden als één van ons in mogen nemen. Wellicht kwam dat ook dat je de taal sprak. ‘Zeeuwen en flakkeeenaers die begriepe mekoar wel’. Jan Pieter, een intensief jaar ligt achter je. Ook een jaar waarin vakantie houden volgens mij niet of nauwelijks aan de orde was. Ook overnachtte je regelmatig op Schouwen en waren je echtgenoot en jij niet alleen overdag, maar ook ’s avonds en ’s nachts gescheiden. Waardering voor je enorme inzet in deze. Als blijk van waardering mag ik je twee cadeaus overhandigen, als eerste een historisch boekenpakket waarin met name het verleden van ons eiland beschreven is compleet met fotomateriaal. Daarnaast en dat is meer bedoeld om de relatie tussen je echtgenote en jou na al die afwezigheid weer wat te verstevigen mag ik je een diner bon overhandigen. Tot slot heb ik ook voor je echtgenote nog een bos bloemen. De afgelopen periode moest u Jan Pieter veel aan ons af staan. Dank daarvoor.

Jan Pieter, ik wil je alle goeds toewensen samen met je vrouw en allen die je lief zijn. Bovenal ook Gods Zegen toegewenst, het ga je goed!’

Daarna richtte van Dam zich tot burgemeester Grootenboer

“Burgemeester Grootenboer, beste Ada.

We zijn blij en dankbaar dat je de stoel van voorzitter van de raad weer in mag nemen. Van harte welkom in ons midden. De achterliggende periode is voor jou, je man en je gezin en voor allen die om je heen mogen staan een intensieve periode geweest. Deze ziekte zorgt voor spanning en onzekerheid. Veel vragen komen naar boven waar vaak geen antwoorden op zijn. Hoe gaat de ziekte verlopen? Welke behandelingen zijn er mogelijk? En wie weet wat er meer in je omgaat op het moment dat je te horen krijgt ernstig ziek te zijn. Ook al vroeg de ziekte veel van je energie. Je was en bleef enorm betrokken. Regelmatig een berichtje, af en toe een gesprek, een mediabericht. Intern overleg. Ik ben ervan overtuigd dat er niet veel langs je heen gegaan is ondanks de zware periode. Waardering ook voor die betrokkenheid.

Ada, we hebben je gemist. Met elkaar hopen we de draad weer op een goede manier op te pakken. Weet je voluit welkom in ons midden. Als raad zien we opnieuw uit naar een vervolg van een goede periode waarin we met elkaar de uitdagingen aan mogen gaan die ons mooie eiland ons biedt. Er is het afgelopen jaar veel voorbij gekomen. Mooie gebeurtenissen, veel zaken waar we als raad, college en bevolking blij mee mogen zijn, naast het mooie waren er ook zorgen en was er verdriet. Ik heb dat net nog aangegeven. Door het wegvallen van Piet is ook zijn plaats binnen het college door Daan ingenomen, ik denk dat jullie elkaar al beter zullen kennen. Ada, ik hoop dat je samen met rest van het colleges en ons als raad een bijzonder mooie periode tegemoet mag gaan. Er liggen nog genoeg dossier die je aandacht vragen. Uitdagingen te over. Burgemeester kun je niet een klein beetje zijn, het is ook niet mogelijk om een paar dagen van de week burgemeester te zijn. Burgemeester ben je helemaal en eigenlijk altijd. Ada zelf geef je aan de taak weer helemaal op te kunnen pakken, we staan als raad daarbij naast je. Weet dat we wel nog een beetje bezorgd om je zijn. Denk vooral ook om jezelf, neem afstand wanneer dat moet en geef aan wanneer een grens bereikt is. Daar is op voorhand alle begrip voor.

En een beetje bezorgd zijn we vast niet alleen, ik weet zeker dat Bert en de kinderen je heel goed in de gaten zullen houden. Ada samen met Bert en de kinderen wens ik je gezondheid, geluk, veel werkplezier en Gods Zegen toe de komende periode. Nogmaals van harte welkom in ons midden!

Bij blijdschap, dankbaarheid en welkom horen bloemen, die wil ik je namens de raad overhandigen’, zo beëindigde van Dam zijn toespraken.

Daarna spraken burgemeester Lokker en Grootenboer, die iedereen dankte voor de enorme betrokkenheid die zij en haar gezin mocht ervaren.