Gemeente Goeree-Overflakkee staat voor u klaar deze winter

24 november 2015

Het winterseizoen is voor de gemeentelijke buitendienst weer begonnen. De zoutvoorraad is aangevuld en de strooiwagens staan klaar om de gladheid te bestrijden. Van 1 november 2015 tot en met 31 maart 2016 staat de gemeente zeven dagen per week voor u klaar en zorgt voor begaanbare en veilige wegen.

In de wintermaanden kan gladheid gevaarlijke situaties opleveren en voor de nodige overlast zorgen. Als wegbeheerder zorgt de gemeente voor goede en veilige wegen die in haar beheer zijn.

Strooiroutes
Het uitgangspunt is dat iedere inwoner van de gemeente binnen een afstand van 750 meter een gestrooid weggedeelte kan bereiken. De gemeente strooit als eerste de hoofdroutes omdat deze wegen het meest worden gebruikt. Strooien heeft namelijk alleen zin als er voldoende verkeer rijdt om het zout in te rijden.

Als de hoofdroutes ijs- en sneeuwvrij zijn, dan gaat de gemeente verder met het strooien van:

  • wegen waar het openbaar vervoer rijdt
  • op- en afritten van de dijk
  • doorgaande ontsluitingswegen wegen binnen de wijken
  • wegen van het waterschap
  • doorgaande fietspaden
  • wegen waar veel mensen zijn zoals bij scholen, verzorgingsinstelling of winkelcentra

Daarnaast worden meldingen over gevaarlijke situaties met voorrang opgepakt.

Wat kunt u zelf doen bij gladheid?
Ondanks de gladheidbestrijding blijft het in de wintermaanden altijd oppassen geblazen op de wegen. Niet alle wegen kunnen op hetzelfde moment worden gestrooid. Het duurt een paar uur voordat alle doorgaande wegen zijn gestrooid. De gemeente doet daarom een dringend beroep op weggebruikers om tijdens de wintermaanden goed op de weersomstandigheden en verkeersinformatie te letten. Pas daar altijd de rijstijl en snelheid op aan.

Daarnaast wordt aan iedere inwoner wordt gevraagd om ook te zorgen voor de veiligheid dicht bij huis. Bijvoorbeeld door zelf het gedeelte van het voetpad voor zijn of haar woning schoon te houden.

Meer informatie
Meer informatie over de gladheidsbestrijding van de gemeente is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl; onder het kopje ‘Inwoner’, ‘Veiligheid’ en dan ‘Gladheidsbestrijding’ Hier zijn ook de strooiroutes per dorpskern te vinden.