Goeree-Overflakkee in the picture op VN Klimaattop 2015 in Parijs

14 november 2015

De gemeente Goeree-Overflakkee deelt tijdens de internationale VN Klimaattop in Parijs haar duurzame ambities met de internationale deelnemers van de klimaattop. Op verzoek van het ministerie van I&M organiseert Goeree-Overflakkee samen met enkele partners een side event in het Holland Climate Pavilion van het ministerie van I&M in Parijs. Een uniek podium om kennis en kunde te delen en om het verhaal van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee te delen met de rest van de wereld!

Het eiland Goeree-Overflakkee heeft de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn door energiebesparing en duurzame energieopwekking door gebruik te maken van de zon, zee en wind. Het eiland, met bijna 20.000 huishoudens, produceert dadelijk duurzame elektriciteit voor maar liefst 225.000 huishoudens. Goeree-Overflakkee is daarmee niet alleen zelfvoorzienend, maar wordt ook energieleverancier. Naast het uitdragen van de duurzame ambitie wordt tijdens de klimaattop ook informatie gedeeld over twee zeer innovatieve projecten die samen met ondernemers, maatschappelijke partijen en andere overheden op het eiland worden gerealiseerd: de getijdencentrale in de Brouwersdam en de bouw van een duurzaam tankstation waar onder meer duurzame waterstof getankt kan worden. Daarnaast geeft Stedin uitleg over innovatieve technieken voor energieopslag.

Getijdencentrale Brouwersdam
Er zijn verregaande plannen voor het realiseren van een getijdencentrale op de Brouwersdam, die doormiddel van een doorlaat ervoor moet zorgen dat de waterkwaliteit in de Grevelingen verbetert. Tegelijkertijd kan met getijdenwerking via deze doorlaat energie worden opgewekt. Anders dan bij tot nu toe gebouwde getijdencentrales wordt gebruik gemaakt van beperkt getij. Door innovatie kan grootschalige energie worden opgewekt, blijft de veiligheid geborgd en verbeter de waterkwaliteit in de Grevelingen. De getijdencentrale gaat groene energie leveren voor ten minste 25.000 huishoudens op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Goeree-Overflakkee trekt bij de plannen rondom de getijdencentrale op met de provincie Zuid-Holland en Zeeland, de gemeente Schouwen-Duiveland en Rijkswaterstaat.

Eerste duurzame waterstoftankstation
Het opslaan van duurzame energie in waterstof, het gebeurt binnenkort op Goeree- Overflakkee. Bij een landbouwbedrijf in Oude-Tonge komt een duurzaam tankstation met onder andere duurzame waterstof: Greenpoint Holland-Zeeland. Er is een directe koppeling tussen het tankstation en een windmolenpark. Door het produceren en opslaan van waterstof is het mogelijk om grote hoeveelheden energie te bufferen. Zoals zonne-, wind- en mogelijk in de toekomst getijdenenergie.